Adrian Solberg Akselsen

Adrian Solberg Akselsen

Lisens nr.: 30015553
Antall seire: 210
Antall starter: 2 364
Totalt inntjent: kr 15 762 607
Tlf.nr.: 92895438(M)
Lisens: Stallansatt, trene, kjøre