Adrian Solberg Akselsen

Adrian Solberg Akselsen

Lisens nr.: 30015553
Antall seire: 179
Antall starter: 2 033
Totalt inntjent: kr 13 381 415
Tlf.nr.: 92895438(M)
Lisens: Stallansatt, trene, kjøre