Adrian Solberg Akselsen

Adrian Solberg Akselsen

Lisens nr.: 30015553
Antall seire: 142
Antall starter: 1 744
Totalt inntjent: kr 10 979 933
Tlf.nr.: 92895438(M)
Lisens: Stallansatt, trene, kjøre