Adrian Solberg Akselsen

Adrian Solberg Akselsen

Lisens nr.: 30015553
Antall seire: 165
Antall starter: 1 920
Totalt inntjent: kr 12 351 915
Tlf.nr.: 92895438(M)
Lisens: Stallansatt, trene, kjøre