Adrian Solberg Akselsen

Adrian Solberg Akselsen

Lisens nr.: 30015553
Antall seire: 184
Antall starter: 2 122
Totalt inntjent: kr 14 216 653
Tlf.nr.: 92895438(M)
Lisens: Stallansatt, trene, kjøre