Adrian Solberg Akselsen

Adrian Solberg Akselsen

Lisens nr.: 30015553
Antall seire: 152
Antall starter: 1 839
Totalt inntjent: kr 11 672 915
Tlf.nr.: 92895438(M)
Lisens: Stallansatt, trene, kjøre