Adrian Solberg Akselsen

Adrian Solberg Akselsen

Lisens nr.: 30015553
Antall seire: 184
Antall starter: 2 130
Totalt inntjent: kr 14 252 153
Tlf.nr.: 92895438(M)
Lisens: Stallansatt, trene, kjøre