Adrian Solberg Akselsen

Adrian Solberg Akselsen

Lisens nr.: 30015553
Antall seire: 225
Antall starter: 2 507
Totalt inntjent: kr 16 545 643
Tlf.nr.: 92895438(M)
Lisens: Stallansatt, trene, kjøre