Josefine Eilertsen

Josefine Eilertsen

Lisens nr.: 30027328
Antall seire: 64
Antall starter: 1 189
Totalt inntjent: kr 3 935 689
Tlf.nr.: 97028987(M)
Lisens: Stallansatt, trene, kjøre, ri