Josefine Eilertsen

Josefine Eilertsen

Lisens nr.: 30027328
Antall seire: 43
Antall starter: 827
Totalt inntjent: kr 2 611 660
Tlf.nr.: 97028987(M)
Lisens: Stallansatt, trene, kjøre, ri