Josefine Eilertsen

Josefine Eilertsen

Lisens nr.: 30027328
Antall seire: 46
Antall starter: 921
Totalt inntjent: kr 2 939 608
Tlf.nr.: 97028987(M)
Lisens: Stallansatt, trene, kjøre, ri