Josefine Eilertsen

Josefine Eilertsen

Lisens nr.: 30027328
Antall seire: 71
Antall starter: 1 232
Totalt inntjent: kr 4 140 189
Tlf.nr.: 97028987(M)
Lisens: Stallansatt, trene, kjøre, ri