Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle

Lisens nr.: 29265
Antall seire: 3 368
Antall starter: 30 592
Totalt inntjent: kr 185 298 380
Tlf.nr.: 92497271(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre