Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle

Lisens nr.: 29265
Antall seire: 3 346
Antall starter: 30 301
Totalt inntjent: kr 183 819 432
Tlf.nr.: 92497271(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre