Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle

Lisens nr.: 29265
Antall seire: 3 319
Antall starter: 29 987
Totalt inntjent: kr 181 629 131
Tlf.nr.: 92497271(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre