Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle

Lisens nr.: 29265
Antall seire: 3 395
Antall starter: 30 883
Totalt inntjent: kr 186 719 952
Tlf.nr.: 92497271(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre