Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle

Lisens nr.: 29265
Antall seire: 3 436
Antall starter: 31 262
Totalt inntjent: kr 190 803 773
Tlf.nr.: 92497271(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre