Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle

Lisens nr.: 29265
Antall seire: 3 261
Antall starter: 29 474
Totalt inntjent: kr 177 840 942
Tlf.nr.: 92497271(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre