Årsoversikt løp i Norge 2018 ALLE HESTER Pr. Dato: 19062018 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 37516950 24500850 13016100 1393 829 564 7285 4292 2993
Kaldblod Import 162500 116000 46500 4 2 2 19 11 8
Kaldblod utlreg 1092350 962100 130250 63 41 22 156 96 60
Kaldblod Totalt 38771800 25578950 13192850 1460 872 588 7460 4399 3061
Varmblod Helnorsk 34790600 22372100 12418500 1285 751 534 6494 3846 2648
Varmblod Import 12594050 8497000 4097050 447 276 171 2363 1435 928
Varmblod utlreg 9937500 7489250 2448250 362 236 126 715 460 255
Varmblod Totalt 57322150 38358350 18963800 2094 1263 831 9572 5741 3831
Hester Totalt 96093950 63937300 32156650 3554 2135 1419 17032 10140 6892
Antall løp i året
kaldblod: 736 herav auto: 303
varmblod: 970 herav auto: 778

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 19062018 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1362500 1051000 311500 78 42 36 183 107 76
Kaldblod Totalt 1362500 1051000 311500 78 42 36 183 107 76
Varmblod Helnorsk 2154500 1321500 833000 79 42 37 213 120 93
Varmblod Import 47000 47000 0 3 3 0 7 7 0
Varmblod utlreg 398000 358000 40000 6 4 2 14 9 5
Varmblod Totalt 2599500 1726500 873000 88 49 39 234 136 98
Hester Totalt 3962000 2777500 1184500 166 91 75 417 243 174

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 19062018 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4063250 2443750 1619500 173 97 76 731 425 306
Kaldblod Import 13000 13000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod utlreg 344000 344000 0 7 7 0 16 16 0
Kaldblod Totalt 4420250 2800750 1619500 181 105 76 750 444 306
Varmblod Helnorsk 7312000 4012500 3299500 276 140 136 1239 602 637
Varmblod Import 1681000 882000 799000 44 24 20 204 98 106
Varmblod utlreg 550500 311500 239000 46 32 14 63 36 27
Varmblod Totalt 9543500 5206000 4337500 366 196 170 1506 736 770
Hester Totalt 13963750 8006750 5957000 547 301 246 2256 1180 1076

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 19062018 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8070800 5609800 2461000 216 128 88 1272 781 491
Kaldblod utlreg 114000 32000 82000 15 5 10 42 9 33
Kaldblod Totalt 8184800 5641800 2543000 231 133 98 1314 790 524
Varmblod Helnorsk 9889750 6414750 3475000 265 144 121 1484 823 661
Varmblod Import 1893000 1171500 721500 70 42 28 346 200 146
Varmblod utlreg 3714000 3200000 514000 86 51 35 149 80 69
Varmblod Totalt 15496750 10786250 4710500 421 237 184 1979 1103 876
Hester Totalt 23681550 16428050 7253500 652 370 282 3293 1893 1400

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 19062018 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6523850 3941000 2582850 247 137 110 1303 678 625
Kaldblod utlreg 53350 44350 9000 8 5 3 16 11 5
Kaldblod Totalt 6577200 3985350 2591850 255 142 113 1319 689 630
Varmblod Helnorsk 6977000 4632500 2344500 231 138 93 1345 792 553
Varmblod Import 3430800 2205000 1225800 104 57 47 581 313 268
Varmblod utlreg 2198500 1506000 692500 64 39 25 133 78 55
Varmblod Totalt 12606300 8343500 4262800 399 234 165 2059 1183 876
Hester Totalt 19183500 12328850 6854650 654 376 278 3378 1872 1506

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 19062018 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5845050 3346300 2498750 208 117 91 1220 639 581
Kaldblod utlreg 90500 63500 27000 9 5 4 30 15 15
Kaldblod Totalt 5935550 3409800 2525750 217 122 95 1250 654 596
Varmblod Helnorsk 3857100 2622100 1235000 189 115 74 992 654 338
Varmblod Import 1874500 1082000 792500 85 48 37 482 250 232
Varmblod utlreg 1408000 871000 537000 61 38 23 125 81 44
Varmblod Totalt 7139600 4575100 2564500 335 201 134 1599 985 614
Hester Totalt 13075150 7984900 5090250 552 323 229 2849 1639 1210

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 19062018 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4699750 3325750 1374000 164 89 75 960 538 422
Kaldblod utlreg 382250 375250 7000 9 7 2 19 16 3
Kaldblod Totalt 5082000 3701000 1381000 173 96 77 979 554 425
Varmblod Helnorsk 2937000 1878500 1058500 128 78 50 663 398 265
Varmblod Import 1009000 787500 221500 53 37 16 294 213 81
Varmblod utlreg 805500 740000 65500 35 26 9 83 66 17
Varmblod Totalt 4751500 3406000 1345500 216 141 75 1040 677 363
Hester Totalt 9833500 7107000 2726500 389 237 152 2019 1231 788

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 19062018 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2696000 2107000 589000 124 87 37 656 454 202
Kaldblod Import 46500 0 46500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 42500 42500 0 7 6 1 12 11 1
Kaldblod Totalt 2785000 2149500 635500 132 93 39 675 465 210
Varmblod Helnorsk 716500 653500 63000 55 43 12 262 222 40
Varmblod Import 1093250 1009500 83750 49 34 15 251 195 56
Varmblod utlreg 535000 307250 227750 30 18 12 80 55 25
Varmblod Totalt 2344750 1970250 374500 134 95 39 593 472 121
Hester Totalt 5129750 4119750 1010000 266 188 78 1268 937 331

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 19062018 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2436000 1447000 989000 93 65 28 549 357 192
Kaldblod Import 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod utlreg 26000 26000 0 2 1 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 2462000 1473000 989000 96 66 30 557 363 194
Varmblod Helnorsk 775250 665250 110000 41 30 11 208 147 61
Varmblod Import 586250 557250 29000 18 14 4 94 75 19
Varmblod utlreg 201000 98000 103000 20 15 5 29 24 5
Varmblod Totalt 1562500 1320500 242000 79 59 20 331 246 85
Hester Totalt 4024500 2793500 1231000 175 125 50 888 609 279

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 19062018 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1229750 735250 494500 43 32 11 202 147 55
Kaldblod utlreg 30250 25000 5250 2 1 1 6 4 2
Kaldblod Totalt 1260000 760250 499750 45 33 12 208 151 57
Varmblod Helnorsk 93500 93500 0 11 11 0 48 48 0
Varmblod Import 963500 739500 224000 17 14 3 89 72 17
Varmblod utlreg 85000 55500 29500 8 7 1 26 18 8
Varmblod Totalt 1142000 888500 253500 36 32 4 163 138 25
Hester Totalt 2402000 1648750 753250 81 65 16 371 289 82

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 19062018 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 69500 62500 7000 14 12 2 56 49 7
Kaldblod utlreg 9500 9500 0 2 2 0 6 6 0
Kaldblod Totalt 79000 72000 7000 16 14 2 62 55 7
Varmblod Helnorsk 78000 78000 0 10 10 0 40 40 0
Varmblod Import 15750 15750 0 4 3 1 15 12 3
Varmblod utlreg 42000 42000 0 6 6 0 13 13 0
Varmblod Totalt 135750 135750 0 20 19 1 68 65 3
Hester Totalt 214750 207750 7000 36 33 3 130 120 10

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 19062018 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 284500 219500 65000 21 14 7 100 70 30
Kaldblod Import 103000 103000 0 1 1 0 8 8 0
Kaldblod utlreg 0 0 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 387500 322500 65000 24 17 7 110 80 30
Hester Totalt 387500 322500 65000 24 17 7 110 80 30

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 19062018 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 185000 161000 24000 10 7 3 36 30 6
Kaldblod Totalt 185000 161000 24000 10 7 3 36 30 6
Hester Totalt 185000 161000 24000 10 7 3 36 30 6

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 19062018 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 51000 51000 0 2 2 0 17 17 0
Kaldblod Totalt 51000 51000 0 2 2 0 17 17 0
Hester Totalt 51000 51000 0 2 2 0 17 17 0