Årsoversikt løp i Norge 2017 ALLE HESTER Pr. Dato: 19112017 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 82822250 54095250 28727000 1747 1017 730 15002 8982 6020
Kaldblod Import 143500 73500 70000 5 2 3 28 12 16
Kaldblod utlreg 3854250 2642250 1212000 130 81 49 410 255 155
Kaldblod Totalt 86820000 56811000 30009000 1882 1100 782 15440 9249 6191
Varmblod Helnorsk 78809000 50919000 27890000 1609 921 688 13190 7758 5432
Varmblod Import 28097500 18860500 9237000 586 361 225 5040 3163 1877
Varmblod utlreg 21580000 17836000 3744000 749 508 241 1853 1263 590
Varmblod Totalt 128486500 87615500 40871000 2944 1790 1154 20083 12184 7899
Hester Totalt 215306500 144426500 70880000 4826 2890 1936 35523 21433 14090
Antall løp i året
kaldblod: 1461 herav auto: 505
varmblod: 1981 herav auto: 1594

Årsoversikt løp i Norge 2017 Alder 2 ÅR Pr. Dato: 19112017 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Varmblod Helnorsk 307000 190000 117000 11 4 7 18 6 12
Varmblod Totalt 307000 190000 117000 11 4 7 18 6 12
Hester Totalt 307000 190000 117000 11 4 7 18 6 12

Årsoversikt løp i Norge 2017 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 19112017 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9309500 5453000 3856500 159 89 70 786 427 359
Kaldblod Import 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod utlreg 647000 465000 182000 15 10 5 31 21 10
Kaldblod Totalt 9956500 5918000 4038500 175 100 75 818 449 369
Varmblod Helnorsk 15812000 8773500 7038500 262 134 128 1471 698 773
Varmblod Import 763500 347500 416000 30 14 16 131 73 58
Varmblod utlreg 2296000 2130500 165500 29 20 9 64 45 19
Varmblod Totalt 18871500 11251500 7620000 321 168 153 1666 816 850
Hester Totalt 28828000 17169500 11658500 496 268 228 2484 1265 1219

Årsoversikt løp i Norge 2017 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 19112017 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 13492500 8874000 4618500 261 153 108 2076 1208 868
Kaldblod Import 0 0 0 1 0 1 3 0 3
Kaldblod utlreg 1294000 803000 491000 21 8 13 42 18 24
Kaldblod Totalt 14786500 9677000 5109500 283 161 122 2121 1226 895
Varmblod Helnorsk 22668500 14447750 8220750 313 163 150 2708 1495 1213
Varmblod Import 3141000 1831000 1310000 60 35 25 462 254 208
Varmblod utlreg 2788000 1931500 856500 128 75 53 247 146 101
Varmblod Totalt 28597500 18210250 10387250 501 273 228 3417 1895 1522
Hester Totalt 43384000 27887250 15496750 784 434 350 5538 3121 2417

Årsoversikt løp i Norge 2017 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 19112017 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14902500 9614000 5288500 305 167 138 2738 1538 1200
Kaldblod utlreg 174000 93000 81000 12 9 3 33 28 5
Kaldblod Totalt 15076500 9707000 5369500 317 176 141 2771 1566 1205
Varmblod Helnorsk 14441500 9464250 4977250 303 173 130 2906 1711 1195
Varmblod Import 7595000 4084500 3510500 127 65 62 1209 636 573
Varmblod utlreg 6321000 5176000 1145000 165 98 67 385 192 193
Varmblod Totalt 28357500 18724750 9632750 595 336 259 4500 2539 1961
Hester Totalt 43434000 28431750 15002250 912 512 400 7271 4105 3166

Årsoversikt løp i Norge 2017 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 19112017 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14472750 8688750 5784000 277 142 135 2736 1460 1276
Kaldblod utlreg 355500 127500 228000 15 8 7 77 37 40
Kaldblod Totalt 14828250 8816250 6012000 292 150 142 2813 1497 1316
Varmblod Helnorsk 9986500 6600000 3386500 247 138 109 2297 1360 937
Varmblod Import 6210000 4105500 2104500 108 60 48 1091 568 523
Varmblod utlreg 3549500 2888000 661500 133 93 40 374 270 104
Varmblod Totalt 19746000 13593500 6152500 488 291 197 3762 2198 1564
Hester Totalt 34574250 22409750 12164500 780 441 339 6575 3695 2880

Årsoversikt løp i Norge 2017 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 19112017 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10930750 6707250 4223500 230 120 110 2185 1169 1016
Kaldblod utlreg 471500 338500 133000 19 12 7 94 59 35
Kaldblod Totalt 11402250 7045750 4356500 249 132 117 2279 1228 1051
Varmblod Helnorsk 9389500 6483000 2906500 204 114 90 1733 1017 716
Varmblod Import 3378500 2450500 928000 85 57 28 761 548 213
Varmblod utlreg 2641500 2052500 589000 116 84 32 298 219 79
Varmblod Totalt 15409500 10986000 4423500 405 255 150 2792 1784 1008
Hester Totalt 26811750 18031750 8780000 654 387 267 5071 3012 2059

Årsoversikt løp i Norge 2017 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 19112017 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8618000 6447500 2170500 186 118 68 1826 1248 578
Kaldblod Import 70000 0 70000 1 0 1 12 0 12
Kaldblod utlreg 163250 103250 60000 12 8 4 52 26 26
Kaldblod Totalt 8851250 6550750 2300500 199 126 73 1890 1274 616
Varmblod Helnorsk 3325000 2450000 875000 134 89 45 1094 746 348
Varmblod Import 3674000 3118500 555500 75 50 25 630 466 164
Varmblod utlreg 1736500 1494500 242000 79 54 25 230 163 67
Varmblod Totalt 8735500 7063000 1672500 288 193 95 1954 1375 579
Hester Totalt 17586750 13613750 3973000 487 319 168 3844 2649 1195

Årsoversikt løp i Norge 2017 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 19112017 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5619250 4234750 1384500 139 93 46 1322 927 395
Kaldblod Import 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod utlreg 120000 112000 8000 11 8 3 23 20 3
Kaldblod Totalt 5739250 4346750 1392500 151 101 50 1346 947 399
Varmblod Helnorsk 2101000 1779500 321500 80 58 22 602 413 189
Varmblod Import 1857500 1669000 188500 50 36 14 376 277 99
Varmblod utlreg 1265000 1192500 72500 53 43 10 132 115 17
Varmblod Totalt 5223500 4641000 582500 183 137 46 1110 805 305
Hester Totalt 10962750 8987750 1975000 334 238 96 2456 1752 704

Årsoversikt løp i Norge 2017 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 19112017 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3628000 2571500 1056500 73 46 27 598 420 178
Kaldblod utlreg 455000 441000 14000 8 4 4 13 8 5
Kaldblod Totalt 4083000 3012500 1070500 81 50 31 611 428 183
Varmblod Helnorsk 441500 394500 47000 27 21 6 193 147 46
Varmblod Import 1049500 861500 188000 28 25 3 240 221 19
Varmblod utlreg 661500 649500 12000 30 25 5 82 72 10
Varmblod Totalt 2152500 1905500 247000 85 71 14 515 440 75
Hester Totalt 6235500 4918000 1317500 166 121 45 1126 868 258

Årsoversikt løp i Norge 2017 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 19112017 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 527000 329500 197500 38 25 13 232 158 74
Kaldblod utlreg 18000 3000 15000 4 2 2 9 3 6
Kaldblod Totalt 545000 332500 212500 42 27 15 241 161 80
Varmblod Helnorsk 238000 238000 0 21 20 1 130 127 3
Varmblod Import 405500 369500 36000 19 15 4 118 98 20
Varmblod utlreg 308000 308000 0 11 11 0 34 34 0
Varmblod Totalt 951500 915500 36000 51 46 5 282 259 23
Hester Totalt 1496500 1248000 248500 93 73 20 523 420 103

Årsoversikt løp i Norge 2017 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 19112017 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 904000 795000 109000 42 32 10 308 251 57
Kaldblod Import 73500 73500 0 1 1 0 11 11 0
Kaldblod utlreg 57000 57000 0 4 4 0 14 14 0
Kaldblod Totalt 1034500 925500 109000 47 37 10 333 276 57
Varmblod Helnorsk 98500 98500 0 7 7 0 38 38 0
Varmblod Import 23000 23000 0 4 4 0 22 22 0
Varmblod utlreg 13000 13000 0 5 5 0 7 7 0
Varmblod Totalt 134500 134500 0 16 16 0 67 67 0
Hester Totalt 1169000 1060000 109000 63 53 10 400 343 57

Årsoversikt løp i Norge 2017 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 19112017 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 222500 184500 38000 19 15 4 98 81 17
Kaldblod utlreg 31000 31000 0 4 4 0 13 13 0
Kaldblod Totalt 253500 215500 38000 23 19 4 111 94 17
Hester Totalt 253500 215500 38000 23 19 4 111 94 17

Årsoversikt løp i Norge 2017 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 19112017 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 142500 142500 0 12 11 1 60 58 2
Kaldblod utlreg 62000 62000 0 4 3 1 6 5 1
Kaldblod Totalt 204500 204500 0 16 14 2 66 63 3
Hester Totalt 204500 204500 0 16 14 2 66 63 3

Årsoversikt løp i Norge 2017 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 19112017 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 53000 53000 0 6 6 0 37 37 0
Kaldblod utlreg 6000 6000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 59000 59000 0 7 7 0 40 40 0
Hester Totalt 59000 59000 0 7 7 0 40 40 0