Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 14102019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 72229650 45764450 26465200 1587 916 671 12927 7620 5307
Kaldblod Import 208000 159000 49000 4 3 1 32 26 6
Kaldblod utlreg 2162000 1351500 810500 115 72 43 275 132 143
Kaldblod Totalt 74599650 47274950 27324700 1706 991 715 13234 7778 5456
Varmblod Helnorsk 72739450 43607100 29132350 1389 793 596 10648 6138 4510
Varmblod Import 19412550 13697750 5714800 440 289 151 3307 2171 1136
Varmblod utlreg 12683000 9614000 3069000 470 317 153 1018 678 340
Varmblod Totalt 104835000 66918850 37916150 2299 1399 900 14973 8987 5986
Hester Totalt 179434650 114193800 65240850 4005 2390 1615 28207 16765 11442
Antall løp i året
kaldblod: 1317 herav auto: 469
varmblod: 1571 herav auto: 1226

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 14102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6068500 3589000 2479500 139 63 76 591 315 276
Kaldblod Import 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod utlreg 782000 236000 546000 16 10 6 25 13 12
Kaldblod Totalt 6850500 3825000 3025500 156 74 82 617 329 288
Varmblod Helnorsk 11948000 6433500 5514500 203 102 101 990 498 492
Varmblod Import 309000 139000 170000 19 10 9 56 28 28
Varmblod utlreg 128000 38000 90000 11 8 3 22 9 13
Varmblod Totalt 12385000 6610500 5774500 233 120 113 1068 535 533
Hester Totalt 19235500 10435500 8800000 389 194 195 1685 864 821

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 14102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 12796750 6947250 5849500 235 119 116 1734 889 845
Kaldblod utlreg 626500 591000 35500 17 8 9 43 18 25
Kaldblod Totalt 13423250 7538250 5885000 252 127 125 1777 907 870
Varmblod Helnorsk 20036950 11231950 8805000 231 130 101 1745 944 801
Varmblod Import 2574000 1832000 742000 40 25 15 242 151 91
Varmblod utlreg 1616500 1251500 365000 75 45 30 149 90 59
Varmblod Totalt 24227450 14315450 9912000 346 200 146 2136 1185 951
Hester Totalt 37650700 21853700 15797000 598 327 271 3913 2092 1821

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 14102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10671450 6633100 4038350 227 129 98 2005 1118 887
Kaldblod Import 103000 103000 0 1 1 0 17 17 0
Kaldblod utlreg 159000 120500 38500 15 7 8 42 22 20
Kaldblod Totalt 10933450 6856600 4076850 243 137 106 2064 1157 907
Varmblod Helnorsk 14514550 7822200 6692350 304 161 143 2567 1318 1249
Varmblod Import 4076000 2704000 1372000 73 45 28 577 350 227
Varmblod utlreg 4721500 4405500 316000 101 69 32 188 124 64
Varmblod Totalt 23312050 14931700 8380350 478 275 203 3332 1792 1540
Hester Totalt 34245500 21788300 12457200 721 412 309 5396 2949 2447

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 14102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 13041450 8733700 4307750 234 140 94 2166 1269 897
Kaldblod utlreg 108500 53000 55500 16 8 8 44 14 30
Kaldblod Totalt 13149950 8786700 4363250 250 148 102 2210 1283 927
Varmblod Helnorsk 11601700 6811600 4790100 224 118 106 1976 1105 871
Varmblod Import 3898000 2139250 1758750 78 49 29 663 393 270
Varmblod utlreg 2453500 1727500 726000 79 45 34 185 117 68
Varmblod Totalt 17953200 10678350 7274850 381 212 169 2824 1615 1209
Hester Totalt 31103150 19465050 11638100 631 360 271 5034 2898 2136

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 14102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8641850 5346700 3295150 215 124 91 1876 1016 860
Kaldblod utlreg 119000 58000 61000 14 9 5 44 16 28
Kaldblod Totalt 8760850 5404700 3356150 229 133 96 1920 1032 888
Varmblod Helnorsk 6248200 4482250 1765950 164 103 61 1444 893 551
Varmblod Import 3713250 2933500 779750 90 59 31 670 444 226
Varmblod utlreg 903500 662500 241000 72 44 28 180 103 77
Varmblod Totalt 10864950 8078250 2786700 326 206 120 2294 1440 854
Hester Totalt 19625800 13482950 6142850 555 339 216 4214 2472 1742

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 14102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6874000 4064300 2809700 167 99 68 1506 908 598
Kaldblod utlreg 84000 51000 33000 10 8 2 25 13 12
Kaldblod Totalt 6958000 4115300 2842700 177 107 70 1531 921 610
Varmblod Helnorsk 4102100 3053900 1048200 123 79 44 941 628 313
Varmblod Import 2538200 2069500 468700 54 35 19 563 389 174
Varmblod utlreg 1581500 529500 1052000 55 39 16 110 80 30
Varmblod Totalt 8221800 5652900 2568900 232 153 79 1614 1097 517
Hester Totalt 15179800 9768200 5411600 409 260 149 3145 2018 1127

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 14102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6709450 5121600 1587850 139 83 56 1268 810 458
Kaldblod utlreg 87500 49500 38000 7 5 2 25 14 11
Kaldblod Totalt 6796950 5171100 1625850 146 88 58 1293 824 469
Varmblod Helnorsk 2741300 2372300 369000 73 48 25 544 390 154
Varmblod Import 1367500 1059500 308000 34 24 10 240 180 60
Varmblod utlreg 614500 525000 89500 37 33 4 89 78 11
Varmblod Totalt 4723300 3956800 766500 144 105 39 873 648 225
Hester Totalt 11520250 9127900 2392350 290 193 97 2166 1472 694

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 14102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3389100 2706900 682200 94 63 31 846 605 241
Kaldblod Import 49000 0 49000 1 0 1 6 0 6
Kaldblod utlreg 91000 91000 0 9 7 2 13 9 4
Kaldblod Totalt 3529100 2797900 731200 104 70 34 865 614 251
Varmblod Helnorsk 676650 606150 70500 33 26 7 236 200 36
Varmblod Import 461500 395500 66000 29 22 7 167 123 44
Varmblod utlreg 459000 269500 189500 25 19 6 57 39 18
Varmblod Totalt 1597150 1271150 326000 87 67 20 460 362 98
Hester Totalt 5126250 4069050 1057200 191 137 54 1325 976 349

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 14102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1582200 1191700 390500 65 42 23 539 393 146
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 1666700 1273200 393500 71 47 24 547 400 147
Varmblod Helnorsk 763500 697250 66250 30 23 7 174 136 38
Varmblod Import 207000 207000 0 11 10 1 55 53 2
Varmblod utlreg 69000 69000 0 9 9 0 17 17 0
Varmblod Totalt 1039500 973250 66250 50 42 8 246 206 40
Hester Totalt 2706200 2246450 459750 121 89 32 793 606 187

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 14102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1772000 826000 946000 37 26 11 217 153 64
Kaldblod utlreg 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1782000 836000 946000 39 28 11 219 155 64
Varmblod Helnorsk 106500 96000 10500 4 3 1 31 26 5
Varmblod Import 268100 218500 49600 12 10 2 74 60 14
Varmblod utlreg 136000 136000 0 6 6 0 21 21 0
Varmblod Totalt 510600 450500 60100 22 19 3 126 107 19
Hester Totalt 2292600 1286500 1006100 61 47 14 345 262 83

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 14102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 86700 82700 4000 14 11 3 59 51 8
Kaldblod Totalt 86700 82700 4000 14 11 3 59 51 8
Hester Totalt 86700 82700 4000 14 11 3 59 51 8

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 14102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 501200 426500 74700 16 12 4 103 76 27
Kaldblod Import 56000 56000 0 1 1 0 8 8 0
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 560200 485500 74700 19 15 4 114 87 27
Hester Totalt 560200 485500 74700 19 15 4 114 87 27

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 14102019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 95000 95000 0 5 5 0 17 17 0
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 102000 102000 0 6 6 0 18 18 0
Hester Totalt 102000 102000 0 6 6 0 18 18 0