Årsoversikt løp i Norge 2018 ALLE HESTER Pr. Dato: 18042018 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 23259750 15293500 7966250 1130 680 450 4354 2581 1773
Kaldblod Import 145000 103000 42000 3 1 2 15 8 7
Kaldblod utlreg 588250 488250 100000 41 26 15 95 49 46
Kaldblod Totalt 23993000 15884750 8108250 1174 707 467 4464 2638 1826
Varmblod Helnorsk 19437750 12258250 7179500 1038 619 419 3799 2244 1555
Varmblod Import 8228750 5516750 2712000 387 240 147 1463 889 574
Varmblod utlreg 3150000 2450750 699250 208 129 79 397 256 141
Varmblod Totalt 30816500 20225750 10590750 1633 988 645 5659 3389 2270
Hester Totalt 54809500 36110500 18699000 2807 1695 1112 10123 6027 4096
Antall løp i året
kaldblod: 451 herav auto: 186
varmblod: 584 herav auto: 474

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 18042018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 271500 206000 65500 21 13 8 39 24 15
Kaldblod Totalt 271500 206000 65500 21 13 8 39 24 15
Varmblod Helnorsk 338500 239500 99000 25 14 11 42 25 17
Varmblod Import 28000 28000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod utlreg 17000 14000 3000 2 1 1 4 3 1
Varmblod Totalt 383500 281500 102000 29 17 12 48 30 18
Hester Totalt 655000 487500 167500 50 30 20 87 54 33

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 18042018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2232250 1459750 772500 129 76 53 392 234 158
Kaldblod utlreg 341000 341000 0 7 7 0 13 13 0
Kaldblod Totalt 2573250 1800750 772500 136 83 53 405 247 158
Varmblod Helnorsk 3559000 1863500 1695500 211 108 103 642 307 335
Varmblod Import 826000 377000 449000 33 16 17 113 55 58
Varmblod utlreg 115000 80000 35000 17 9 8 24 11 13
Varmblod Totalt 4500000 2320500 2179500 261 133 128 779 373 406
Hester Totalt 7073250 4121250 2952000 397 216 181 1184 620 564

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 18042018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5103500 3544000 1559500 182 110 72 761 467 294
Kaldblod utlreg 76000 15000 61000 9 3 6 29 5 24
Kaldblod Totalt 5179500 3559000 1620500 191 113 78 790 472 318
Varmblod Helnorsk 5401500 3368000 2033500 225 125 100 872 475 397
Varmblod Import 1222500 755000 467500 56 34 22 201 115 86
Varmblod utlreg 825500 544500 281000 37 17 20 74 36 38
Varmblod Totalt 7449500 4667500 2782000 318 176 142 1147 626 521
Hester Totalt 12629000 8226500 4402500 509 289 220 1937 1098 839

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 18042018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3806000 2363500 1442500 202 110 92 756 385 371
Kaldblod utlreg 21000 12000 9000 5 2 3 8 3 5
Kaldblod Totalt 3827000 2375500 1451500 207 112 95 764 388 376
Varmblod Helnorsk 4280000 2749500 1530500 202 122 80 825 479 346
Varmblod Import 1984500 1207000 777500 95 52 43 349 186 163
Varmblod utlreg 630500 507000 123500 35 21 14 64 45 19
Varmblod Totalt 6895000 4463500 2431500 332 195 137 1238 710 528
Hester Totalt 10722000 6839000 3883000 539 307 232 2002 1098 904

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 18042018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3767500 2244250 1523250 188 106 82 777 414 363
Kaldblod utlreg 41000 14000 27000 6 2 4 18 3 15
Kaldblod Totalt 3808500 2258250 1550250 194 108 86 795 417 378
Varmblod Helnorsk 2611500 1731500 880000 163 99 64 630 407 223
Varmblod Import 1354500 764500 590000 75 42 33 306 156 150
Varmblod utlreg 582500 486500 96000 43 30 13 82 56 26
Varmblod Totalt 4548500 2982500 1566000 281 171 110 1018 619 399
Hester Totalt 8357000 5240750 3116250 475 279 196 1813 1036 777

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 18042018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2993000 2107500 885500 144 81 63 592 345 247
Kaldblod utlreg 66250 63250 3000 5 4 1 13 12 1
Kaldblod Totalt 3059250 2170750 888500 149 85 64 605 357 248
Varmblod Helnorsk 2161750 1336750 825000 114 72 42 433 257 176
Varmblod Import 667000 492500 174500 50 36 14 198 140 58
Varmblod utlreg 554000 495500 58500 24 17 7 51 36 15
Varmblod Totalt 3382750 2324750 1058000 188 125 63 682 433 249
Hester Totalt 6442000 4495500 1946500 337 210 127 1287 790 497

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 18042018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1867500 1468500 399000 104 72 32 400 280 120
Kaldblod Import 42000 0 42000 1 0 1 6 0 6
Kaldblod utlreg 33500 33500 0 5 4 1 6 5 1
Kaldblod Totalt 1943000 1502000 441000 110 76 34 412 285 127
Varmblod Helnorsk 516000 463000 53000 46 37 9 172 148 24
Varmblod Import 883500 844000 39500 42 30 12 162 130 32
Varmblod utlreg 294500 200750 93750 24 13 11 55 34 21
Varmblod Totalt 1694000 1507750 186250 112 80 32 389 312 77
Hester Totalt 3637000 3009750 627250 222 156 66 801 597 204

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 18042018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1843500 1058500 785000 84 58 26 359 233 126
Kaldblod Import 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 1843500 1058500 785000 85 58 27 360 233 127
Varmblod Helnorsk 460000 397000 63000 34 24 10 129 92 37
Varmblod Import 488000 464000 24000 17 14 3 66 51 15
Varmblod utlreg 63000 60000 3000 14 10 4 20 16 4
Varmblod Totalt 1011000 921000 90000 65 48 17 215 159 56
Hester Totalt 2854500 1979500 875000 150 106 44 575 392 183

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 18042018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 926500 483000 443500 36 26 10 143 99 44
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 926500 483000 443500 37 27 10 144 100 44
Varmblod Helnorsk 51500 51500 0 10 10 0 31 31 0
Varmblod Import 763000 573000 190000 13 11 2 55 46 9
Varmblod utlreg 47500 42000 5500 8 7 1 17 13 4
Varmblod Totalt 862000 666500 195500 31 28 3 103 90 13
Hester Totalt 1788500 1149500 639000 68 55 13 247 190 57

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 18042018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 44500 40500 4000 9 7 2 33 29 4
Kaldblod utlreg 9500 9500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 54000 50000 4000 10 8 2 38 34 4
Varmblod Helnorsk 58000 58000 0 8 8 0 23 23 0
Varmblod Import 11750 11750 0 4 3 1 11 8 3
Varmblod utlreg 20500 20500 0 4 4 0 6 6 0
Varmblod Totalt 90250 90250 0 16 15 1 40 37 3
Hester Totalt 144250 140250 4000 26 23 3 78 71 7

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 18042018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 197000 135000 62000 21 14 7 67 42 25
Kaldblod Import 103000 103000 0 1 1 0 8 8 0
Kaldblod utlreg 0 0 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 300000 238000 62000 24 17 7 77 52 25
Hester Totalt 300000 238000 62000 24 17 7 77 52 25

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 18042018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 157000 133000 24000 8 5 3 23 17 6
Kaldblod Totalt 157000 133000 24000 8 5 3 23 17 6
Hester Totalt 157000 133000 24000 8 5 3 23 17 6

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 18042018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 50000 50000 0 2 2 0 12 12 0
Kaldblod Totalt 50000 50000 0 2 2 0 12 12 0
Hester Totalt 50000 50000 0 2 2 0 12 12 0