Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 17082019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 53123600 34109400 19014200 1498 874 624 10231 6008 4223
Kaldblod Import 191000 142000 49000 3 2 1 26 20 6
Kaldblod utlreg 555000 391500 163500 75 45 30 160 75 85
Kaldblod Totalt 53869600 34642900 19226700 1576 921 655 10417 6103 4314
Varmblod Helnorsk 49819550 31078650 18740900 1323 753 570 8414 4833 3581
Varmblod Import 15897300 11154750 4742550 416 268 148 2706 1760 946
Varmblod utlreg 11658500 8916000 2742500 427 294 133 846 574 272
Varmblod Totalt 77375350 51149400 26225950 2166 1315 851 11966 7167 4799
Hester Totalt 131244950 85792300 45452650 3742 2236 1506 22383 13270 9113
Antall løp i året
kaldblod: 1040 herav auto: 374
varmblod: 1260 herav auto: 990

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 17082019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2408000 1266500 1141500 107 49 58 332 182 150
Kaldblod Totalt 2408000 1266500 1141500 107 49 58 332 182 150
Varmblod Helnorsk 6316000 3552000 2764000 174 89 85 642 326 316
Varmblod Import 196000 72000 124000 12 5 7 29 14 15
Varmblod utlreg 110000 48000 62000 6 4 2 14 6 8
Varmblod Totalt 6622000 3672000 2950000 192 98 94 685 346 339
Hester Totalt 9030000 4938500 4091500 299 147 152 1017 528 489

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 17082019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7254250 4314250 2940000 221 114 107 1266 659 607
Kaldblod utlreg 45500 28000 17500 8 3 5 16 4 12
Kaldblod Totalt 7299750 4342250 2957500 229 117 112 1282 663 619
Varmblod Helnorsk 9921600 6096600 3825000 223 124 99 1331 729 602
Varmblod Import 1794500 1136500 658000 33 19 14 168 98 70
Varmblod utlreg 1419500 1090500 329000 66 42 24 134 89 45
Varmblod Totalt 13135600 8323600 4812000 322 185 137 1633 916 717
Hester Totalt 20435350 12665850 7769500 551 302 249 2915 1579 1336

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 17082019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8163600 4917100 3246500 215 121 94 1597 879 718
Kaldblod Import 86000 86000 0 1 1 0 14 14 0
Kaldblod utlreg 49000 33500 15500 9 3 6 20 10 10
Kaldblod Totalt 8298600 5036600 3262000 225 125 100 1631 903 728
Varmblod Helnorsk 11880900 6432400 5448500 294 153 141 2085 1055 1030
Varmblod Import 3185500 2145000 1040500 67 40 27 452 273 179
Varmblod utlreg 4617000 4322000 295000 92 64 28 166 109 57
Varmblod Totalt 19683400 12899400 6784000 453 257 196 2703 1437 1266
Hester Totalt 27982000 17936000 10046000 678 382 296 4334 2340 1994

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 17082019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10298450 6862200 3436250 224 137 87 1758 1017 741
Kaldblod utlreg 83500 53000 30500 16 8 8 38 14 24
Kaldblod Totalt 10381950 6915200 3466750 240 145 95 1796 1031 765
Varmblod Helnorsk 9554650 5727050 3827600 219 116 103 1611 899 712
Varmblod Import 3299250 1829750 1469500 78 50 28 550 331 219
Varmblod utlreg 2237000 1541000 696000 72 42 30 142 83 59
Varmblod Totalt 15090900 9097800 5993100 369 208 161 2303 1313 990
Hester Totalt 25472850 16013000 9459850 609 353 256 4099 2344 1755

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 17082019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7068050 4399200 2668850 210 122 88 1503 804 699
Kaldblod utlreg 80000 26000 54000 10 5 5 34 9 25
Kaldblod Totalt 7148050 4425200 2722850 220 127 93 1537 813 724
Varmblod Helnorsk 5055950 3549750 1506200 159 100 59 1188 722 466
Varmblod Import 3107750 2462500 645250 89 56 33 572 359 213
Varmblod utlreg 730500 580500 150000 67 44 23 137 89 48
Varmblod Totalt 8894200 6592750 2301450 315 200 115 1897 1170 727
Hester Totalt 16042250 11017950 5024300 535 327 208 3434 1983 1451

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 17082019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5553150 3215300 2337850 162 95 67 1218 721 497
Kaldblod utlreg 20000 15000 5000 8 7 1 10 9 1
Kaldblod Totalt 5573150 3230300 2342850 170 102 68 1228 730 498
Varmblod Helnorsk 3456900 2566550 890350 118 75 43 762 505 257
Varmblod Import 2250700 1816000 434700 54 35 19 470 322 148
Varmblod utlreg 1492500 445500 1047000 55 39 16 99 70 29
Varmblod Totalt 7200100 4828050 2372050 227 149 78 1331 897 434
Hester Totalt 12773250 8058350 4714900 397 251 146 2559 1627 932

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 17082019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5968950 4570100 1398850 135 80 55 1067 677 390
Kaldblod utlreg 87500 49500 38000 7 5 2 20 12 8
Kaldblod Totalt 6056450 4619600 1436850 142 85 57 1087 689 398
Varmblod Helnorsk 2310000 1964500 345500 72 47 25 441 309 132
Varmblod Import 1275000 1013000 262000 35 25 10 215 164 51
Varmblod utlreg 560000 474000 86000 32 28 4 72 62 10
Varmblod Totalt 4145000 3451500 693500 139 100 39 728 535 193
Hester Totalt 10201450 8071100 2130350 281 185 96 1815 1224 591

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 17082019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2805400 2214200 591200 92 62 30 703 495 208
Kaldblod Import 49000 0 49000 1 0 1 6 0 6
Kaldblod utlreg 88000 88000 0 8 6 2 11 7 4
Kaldblod Totalt 2942400 2302200 640200 101 68 33 720 502 218
Varmblod Helnorsk 582300 520300 62000 33 26 7 190 161 29
Varmblod Import 381000 322000 59000 27 20 7 139 104 35
Varmblod utlreg 319000 241500 77500 23 17 6 50 34 16
Varmblod Totalt 1282300 1083800 198500 83 63 20 379 299 80
Hester Totalt 4224700 3386000 838700 184 131 53 1099 801 298

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 17082019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1364350 982850 381500 61 40 21 440 312 128
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 1448850 1064350 384500 67 45 22 448 319 129
Varmblod Helnorsk 653750 592500 61250 28 21 7 140 108 32
Varmblod Import 178000 178000 0 10 9 1 48 46 2
Varmblod utlreg 55000 55000 0 8 8 0 14 14 0
Varmblod Totalt 886750 825500 61250 46 38 8 202 168 34
Hester Totalt 2335600 1889850 445750 113 83 30 650 487 163

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 17082019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1606500 813500 793000 37 26 11 190 135 55
Kaldblod utlreg 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1616500 823500 793000 39 28 11 192 137 55
Varmblod Helnorsk 87500 77000 10500 3 2 1 24 19 5
Varmblod Import 229600 180000 49600 11 9 2 63 49 14
Varmblod utlreg 118000 118000 0 6 6 0 18 18 0
Varmblod Totalt 435100 375000 60100 20 17 3 105 86 19
Hester Totalt 2051600 1198500 853100 59 45 14 297 223 74

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 17082019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 72200 68200 4000 14 11 3 55 47 8
Kaldblod Totalt 72200 68200 4000 14 11 3 55 47 8
Hester Totalt 72200 68200 4000 14 11 3 55 47 8

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 17082019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 470700 396000 74700 15 12 3 87 65 22
Kaldblod Import 56000 56000 0 1 1 0 6 6 0
Kaldblod Totalt 526700 452000 74700 16 13 3 93 71 22
Hester Totalt 526700 452000 74700 16 13 3 93 71 22

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 17082019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 90000 90000 0 5 5 0 15 15 0
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 97000 97000 0 6 6 0 16 16 0
Hester Totalt 97000 97000 0 6 6 0 16 16 0