Årsoversikt løp i Norge 2018 ALLE HESTER Pr. Dato: 15122018 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 86706600 55523600 31183000 1704 1012 692 15791 9309 6482
Kaldblod Import 170500 124000 46500 4 2 2 25 17 8
Kaldblod utlreg 4885850 4078100 807750 137 81 56 442 263 179
Kaldblod Totalt 91762950 59725700 32037250 1845 1095 750 16258 9589 6669
Varmblod Helnorsk 91254450 58349600 32904850 1579 919 660 14015 8301 5714
Varmblod Import 25169050 17010500 8158550 518 319 199 4773 2974 1799
Varmblod utlreg 17333250 12433000 4900250 574 373 201 1520 947 573
Varmblod Totalt 133756750 87793100 45963650 2671 1611 1060 20308 12222 8086
Hester Totalt 225519700 147518800 78000900 4516 2706 1810 36566 21811 14755
Antall løp i året
kaldblod: 1628 herav auto: 658
varmblod: 2087 herav auto: 1698

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 15122018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10259900 6720600 3539300 192 101 91 1064 598 466
Kaldblod utlreg 897000 810500 86500 14 7 7 33 19 14
Kaldblod Totalt 11156900 7531100 3625800 206 108 98 1097 617 480
Varmblod Helnorsk 14897050 8582900 6314150 209 115 94 1211 677 534
Varmblod Import 512000 237500 274500 16 10 6 59 35 24
Varmblod utlreg 1366000 1296000 70000 21 14 7 52 38 14
Varmblod Totalt 16775050 10116400 6658650 246 139 107 1322 750 572
Hester Totalt 27931950 17647500 10284450 452 247 205 2419 1367 1052

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 15122018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11863400 6771250 5092150 229 128 101 1940 1067 873
Kaldblod Import 18000 18000 0 1 1 0 8 8 0
Kaldblod utlreg 2256000 2011500 244500 26 13 13 67 51 16
Kaldblod Totalt 14137400 8800750 5336650 256 142 114 2015 1126 889
Varmblod Helnorsk 27556000 16280600 11275400 343 180 163 3189 1625 1564
Varmblod Import 3606500 2265500 1341000 56 31 25 525 294 231
Varmblod utlreg 2401000 1474000 927000 100 62 38 198 118 80
Varmblod Totalt 33563500 20020100 13543400 499 273 226 3912 2037 1875
Hester Totalt 47700900 28820850 18880050 755 415 340 5927 3163 2764

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 15122018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 16503750 11233300 5270450 252 153 99 2672 1627 1045
Kaldblod utlreg 528500 292000 236500 25 10 15 108 34 74
Kaldblod Totalt 17032250 11525300 5506950 277 163 114 2780 1661 1119
Varmblod Helnorsk 19048250 12223550 6824700 289 157 132 2979 1646 1333
Varmblod Import 4567000 2775500 1791500 84 49 35 756 441 315
Varmblod utlreg 4861750 3794250 1067500 130 76 54 302 136 166
Varmblod Totalt 28477000 18793300 9683700 503 282 221 4037 2223 1814
Hester Totalt 45509250 30318600 15190650 780 445 335 6817 3884 2933

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 15122018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 13448550 8147450 5301100 278 154 124 2723 1421 1302
Kaldblod utlreg 182850 75850 107000 16 11 5 51 29 22
Kaldblod Totalt 13631400 8223300 5408100 294 165 129 2774 1450 1324
Varmblod Helnorsk 13426550 9368250 4058300 252 151 101 2555 1538 1017
Varmblod Import 6955050 4343000 2612050 115 63 52 1212 670 542
Varmblod utlreg 3370000 2005500 1364500 97 57 40 268 126 142
Varmblod Totalt 23751600 15716750 8034850 464 271 193 4035 2334 1701
Hester Totalt 37383000 23940050 13442950 758 436 322 6809 3784 3025

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 15122018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11011650 6203800 4807850 231 130 101 2370 1269 1101
Kaldblod utlreg 209500 133500 76000 17 10 7 53 26 27
Kaldblod Totalt 11221150 6337300 4883850 248 140 108 2423 1295 1128
Varmblod Helnorsk 7810800 5386250 2424550 208 123 85 1824 1185 639
Varmblod Import 3666250 2370250 1296000 90 51 39 890 508 382
Varmblod utlreg 2495500 1494500 1001000 86 59 27 269 190 79
Varmblod Totalt 13972550 9251000 4721550 384 233 151 2983 1883 1100
Hester Totalt 25193700 15588300 9605400 632 373 259 5406 3178 2228

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 15122018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10373550 7300600 3072950 176 96 80 1891 1078 813
Kaldblod utlreg 548750 510750 38000 15 10 5 58 44 14
Kaldblod Totalt 10922300 7811350 3110950 191 106 85 1949 1122 827
Varmblod Helnorsk 5234350 3563600 1670750 138 82 56 1150 727 423
Varmblod Import 2154500 1806000 348500 62 44 18 563 427 136
Varmblod utlreg 1153000 1102500 50500 48 37 11 161 132 29
Varmblod Totalt 8541850 6472100 2069750 248 163 85 1874 1286 588
Hester Totalt 19464150 14283450 5180700 439 269 170 3823 2408 1415

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 15122018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5462950 4277700 1185250 131 91 40 1311 936 375
Kaldblod Import 46500 0 46500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 152500 138500 14000 12 10 2 43 35 8
Kaldblod Totalt 5661950 4416200 1245750 144 101 43 1361 971 390
Varmblod Helnorsk 1261700 1156200 105500 68 51 17 514 426 88
Varmblod Import 1744550 1604800 139750 51 36 15 432 338 94
Varmblod utlreg 985000 712250 272750 41 24 17 135 90 45
Varmblod Totalt 3991250 3473250 518000 160 111 49 1081 854 227
Hester Totalt 9653200 7889450 1763750 304 212 92 2442 1825 617

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 15122018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3917950 2574100 1343850 105 75 30 1004 681 323
Kaldblod Import 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod utlreg 68500 68500 0 5 4 1 12 11 1
Kaldblod Totalt 3986450 2642600 1343850 111 79 32 1017 692 325
Varmblod Helnorsk 1674000 1448500 225500 47 36 11 422 308 114
Varmblod Import 732250 682750 49500 19 14 5 145 111 34
Varmblod utlreg 331500 228500 103000 29 24 5 55 50 5
Varmblod Totalt 2737750 2359750 378000 95 74 21 622 469 153
Hester Totalt 6724200 5002350 1721850 206 153 53 1639 1161 478

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 15122018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2759650 1356550 1403100 53 40 13 422 307 115
Kaldblod utlreg 30250 25000 5250 2 1 1 7 4 3
Kaldblod Totalt 2789900 1381550 1408350 55 41 14 429 311 118
Varmblod Helnorsk 182000 176000 6000 12 11 1 88 86 2
Varmblod Import 1195200 894450 300750 20 17 3 163 131 32
Varmblod utlreg 228500 184500 44000 14 12 2 49 36 13
Varmblod Totalt 1605700 1254950 350750 46 40 6 300 253 47
Hester Totalt 4395600 2636500 1759100 101 81 20 729 564 165

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 15122018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 311550 295550 16000 18 16 2 120 111 9
Kaldblod utlreg 9500 9500 0 2 2 0 7 7 0
Kaldblod Totalt 321050 305050 16000 20 18 2 127 118 9
Varmblod Helnorsk 163750 163750 0 13 13 0 83 83 0
Varmblod Import 35750 30750 5000 5 4 1 28 19 9
Varmblod utlreg 141000 141000 0 8 8 0 31 31 0
Varmblod Totalt 340500 335500 5000 26 25 1 142 133 9
Hester Totalt 661550 640550 21000 46 43 3 269 251 18

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 15122018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 486200 396200 90000 25 18 7 186 139 47
Kaldblod Import 106000 106000 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 2500 2500 0 3 3 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 594700 504700 90000 29 22 7 198 151 47
Hester Totalt 594700 504700 90000 29 22 7 198 151 47

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 15122018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 237500 176500 61000 11 8 3 55 44 11
Kaldblod Totalt 237500 176500 61000 11 8 3 55 44 11
Hester Totalt 237500 176500 61000 11 8 3 55 44 11

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 15122018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 70000 70000 0 3 2 1 33 31 2
Kaldblod Totalt 70000 70000 0 3 2 1 33 31 2
Hester Totalt 70000 70000 0 3 2 1 33 31 2