Årsoversikt løp i Norge 2018 ALLE HESTER Pr. Dato: 19102018 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 72840800 47174250 25666550 1652 990 662 13168 7793 5375
Kaldblod Import 167500 121000 46500 4 2 2 23 15 8
Kaldblod utlreg 4175350 3427600 747750 117 67 50 349 193 156
Kaldblod Totalt 77183650 50722850 26460800 1773 1059 714 13540 8001 5539
Varmblod Helnorsk 76556150 49231300 27324850 1527 892 635 11694 6929 4765
Varmblod Import 21658250 14526700 7131550 502 309 193 3994 2492 1502
Varmblod utlreg 14389750 10584500 3805250 486 316 170 1220 774 446
Varmblod Totalt 112604150 74342500 38261650 2515 1517 998 16908 10195 6713
Hester Totalt 189787800 125065350 64722450 4288 2576 1712 30448 18196 12252
Antall løp i året
kaldblod: 1351 herav auto: 555
varmblod: 1729 herav auto: 1411

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 19102018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7733200 5411400 2321800 175 94 81 779 446 333
Kaldblod utlreg 873000 796500 76500 13 7 6 27 16 11
Kaldblod Totalt 8606200 6207900 2398300 188 101 87 806 462 344
Varmblod Helnorsk 11367500 6509200 4858300 181 99 82 851 470 381
Varmblod Import 373500 152000 221500 11 7 4 34 20 14
Varmblod utlreg 1209000 1202000 7000 11 9 2 34 28 6
Varmblod Totalt 12950000 7863200 5086800 203 115 88 919 518 401
Hester Totalt 21556200 14071100 7485100 391 216 175 1725 980 745

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 19102018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9737950 5570550 4167400 220 126 94 1536 852 684
Kaldblod Import 18000 18000 0 1 1 0 7 7 0
Kaldblod utlreg 1746000 1504500 241500 19 10 9 43 32 11
Kaldblod Totalt 11501950 7093050 4408900 240 137 103 1586 891 695
Varmblod Helnorsk 22873800 13652750 9221050 331 173 158 2563 1288 1275
Varmblod Import 3158500 1847500 1311000 53 28 25 405 223 182
Varmblod utlreg 1065500 797500 268000 70 47 23 130 82 48
Varmblod Totalt 27097800 16297750 10800050 454 248 206 3098 1593 1505
Hester Totalt 38599750 23390800 15208950 694 385 309 4684 2484 2200

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 19102018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14117300 9579050 4538250 245 150 95 2265 1386 879
Kaldblod utlreg 455500 240000 215500 22 7 15 77 12 65
Kaldblod Totalt 14572800 9819050 4753750 267 157 110 2342 1398 944
Varmblod Helnorsk 16757950 10982250 5775700 287 156 131 2546 1412 1134
Varmblod Import 3805500 2273000 1532500 81 48 33 627 370 257
Varmblod utlreg 4076750 3259250 817500 112 64 48 235 111 124
Varmblod Totalt 24640200 16514500 8125700 480 268 212 3408 1893 1515
Hester Totalt 39213000 26333550 12879450 747 425 322 5750 3291 2459

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 19102018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11472200 7160100 4312100 273 153 120 2296 1209 1087
Kaldblod utlreg 153850 66850 87000 14 10 4 43 24 19
Kaldblod Totalt 11626050 7226950 4399100 287 163 124 2339 1233 1106
Varmblod Helnorsk 11910600 8266250 3644350 250 151 99 2226 1335 891
Varmblod Import 6019050 3810000 2209050 114 62 52 1028 574 454
Varmblod utlreg 3156500 1902000 1254500 84 49 35 215 104 111
Varmblod Totalt 21086150 13978250 7107900 448 262 186 3469 2013 1456
Hester Totalt 32712200 21205200 11507000 735 425 310 5808 3246 2562

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 19102018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9459800 5433300 4026500 224 126 98 2006 1078 928
Kaldblod utlreg 191500 115500 76000 14 7 7 47 20 27
Kaldblod Totalt 9651300 5548800 4102500 238 133 105 2053 1098 955
Varmblod Helnorsk 6285300 4283100 2002200 204 121 83 1552 1012 540
Varmblod Import 3080750 1969250 1111500 89 51 38 766 426 340
Varmblod utlreg 2203000 1237500 965500 78 51 27 221 154 67
Varmblod Totalt 11569050 7489850 4079200 371 223 148 2539 1592 947
Hester Totalt 21220350 13038650 8181700 609 356 253 4592 2690 1902

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 19102018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8607450 5906200 2701250 175 96 79 1596 898 698
Kaldblod utlreg 517250 485250 32000 13 8 5 48 37 11
Kaldblod Totalt 9124700 6391450 2733250 188 104 84 1644 935 709
Varmblod Helnorsk 4503250 2996500 1506750 136 82 54 995 630 365
Varmblod Import 1809000 1521000 288000 61 43 18 461 354 107
Varmblod utlreg 1110000 1016500 93500 43 32 11 148 113 35
Varmblod Totalt 7422250 5534000 1888250 240 157 83 1604 1097 507
Hester Totalt 16546950 11925450 4621500 428 261 167 3248 2032 1216

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 19102018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4769950 3799200 970750 131 91 40 1110 790 320
Kaldblod Import 46500 0 46500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 147500 133500 14000 11 9 2 37 29 8
Kaldblod Totalt 4963950 3932700 1031250 143 100 43 1154 819 335
Varmblod Helnorsk 1148500 1052500 96000 67 50 17 442 365 77
Varmblod Import 1588750 1455000 133750 50 36 14 380 296 84
Varmblod utlreg 925500 668250 257250 39 22 17 118 80 38
Varmblod Totalt 3662750 3175750 487000 156 108 48 940 741 199
Hester Totalt 8626700 7108450 1518250 299 208 91 2094 1560 534

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 19102018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3640600 2342100 1298500 103 73 30 879 591 288
Kaldblod Import 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod utlreg 48500 48500 0 4 3 1 10 9 1
Kaldblod Totalt 3689100 2390600 1298500 108 76 32 890 600 290
Varmblod Helnorsk 1386500 1166000 220500 47 36 11 368 266 102
Varmblod Import 674250 634750 39500 19 14 5 129 100 29
Varmblod utlreg 317500 214500 103000 29 24 5 52 47 5
Varmblod Totalt 2378250 2015250 363000 95 74 21 549 413 136
Hester Totalt 6067350 4405850 1661500 203 150 53 1439 1013 426

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 19102018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2414850 1209850 1205000 52 39 13 366 266 100
Kaldblod utlreg 30250 25000 5250 2 1 1 7 4 3
Kaldblod Totalt 2445100 1234850 1210250 54 40 14 373 270 103
Varmblod Helnorsk 162000 162000 0 11 11 0 76 76 0
Varmblod Import 1117200 837450 279750 19 16 3 139 111 28
Varmblod utlreg 208000 169000 39000 12 10 2 43 31 12
Varmblod Totalt 1487200 1168450 318750 42 37 5 258 218 40
Hester Totalt 3932300 2403300 1529000 96 77 19 631 488 143

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 19102018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 200750 184750 16000 17 15 2 100 91 9
Kaldblod utlreg 9500 9500 0 2 2 0 7 7 0
Kaldblod Totalt 210250 194250 16000 19 17 2 107 98 9
Varmblod Helnorsk 160750 160750 0 13 13 0 75 75 0
Varmblod Import 31750 26750 5000 5 4 1 25 18 7
Varmblod utlreg 118000 118000 0 8 8 0 24 24 0
Varmblod Totalt 310500 305500 5000 26 25 1 124 117 7
Hester Totalt 520750 499750 21000 45 42 3 231 215 16

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 19102018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 434250 349250 85000 25 18 7 165 122 43
Kaldblod Import 103000 103000 0 1 1 0 8 8 0
Kaldblod utlreg 2500 2500 0 3 3 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 539750 454750 85000 29 22 7 176 133 43
Hester Totalt 539750 454750 85000 29 22 7 176 133 43

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 19102018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 188500 164500 24000 10 7 3 44 38 6
Kaldblod Totalt 188500 164500 24000 10 7 3 44 38 6
Hester Totalt 188500 164500 24000 10 7 3 44 38 6

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 19102018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 64000 64000 0 2 2 0 26 26 0
Kaldblod Totalt 64000 64000 0 2 2 0 26 26 0
Hester Totalt 64000 64000 0 2 2 0 26 26 0