Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 17022019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9865900 6391100 3474800 809 482 327 1906 1135 771
Kaldblod Import 5000 0 5000 2 1 1 2 1 1
Kaldblod utlreg 83500 77500 6000 16 11 5 21 14 7
Kaldblod Totalt 9954400 6468600 3485800 827 494 333 1929 1150 779
Varmblod Helnorsk 7751700 4782700 2969000 663 382 281 1503 880 623
Varmblod Import 3146300 1943750 1202550 253 152 101 590 357 233
Varmblod utlreg 792500 633500 159000 94 57 37 139 84 55
Varmblod Totalt 11690500 7359950 4330550 1010 591 419 2232 1321 911
Hester Totalt 21644900 13828550 7816350 1837 1085 752 4161 2471 1690
Antall løp i året
kaldblod: 201 herav auto: 76
varmblod: 241 herav auto: 204

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 17022019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Varmblod Helnorsk 27000 27000 0 2 2 0 3 3 0
Varmblod utlreg 3000 3000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 30000 30000 0 3 3 0 4 4 0
Hester Totalt 30000 30000 0 3 3 0 4 4 0

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 17022019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 793500 494000 299500 70 36 34 149 82 67
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 793500 494000 299500 71 37 34 150 83 67
Varmblod Helnorsk 1026000 566500 459500 82 41 41 158 86 72
Varmblod Import 132500 78500 54000 9 4 5 17 8 9
Varmblod utlreg 87500 47000 40500 14 7 7 19 9 10
Varmblod Totalt 1246000 692000 554000 105 52 53 194 103 91
Hester Totalt 2039500 1186000 853500 176 89 87 344 186 158

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 17022019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1720500 1002500 718000 132 80 52 301 180 121
Kaldblod Import 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod utlreg 12000 12000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1732500 1014500 718000 135 83 52 304 183 121
Varmblod Helnorsk 2392000 1408500 983500 187 97 90 424 221 203
Varmblod Import 474000 282500 191500 36 20 16 68 42 26
Varmblod utlreg 235500 198500 37000 17 9 8 26 16 10
Varmblod Totalt 3101500 1889500 1212000 240 126 114 518 279 239
Hester Totalt 4834000 2904000 1930000 375 209 166 822 462 360

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 17022019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2153200 1609200 544000 149 89 60 355 212 143
Kaldblod utlreg 21000 18000 3000 3 2 1 6 3 3
Kaldblod Totalt 2174200 1627200 547000 152 91 61 361 215 146
Varmblod Helnorsk 1945950 1139950 806000 138 75 63 322 178 144
Varmblod Import 754250 380750 373500 51 31 20 113 64 49
Varmblod utlreg 125500 103000 22500 12 6 6 18 9 9
Varmblod Totalt 2825700 1623700 1202000 201 112 89 453 251 202
Hester Totalt 4999900 3250900 1749000 353 203 150 814 466 348

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 17022019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1646300 1053200 593100 125 67 58 308 158 150
Kaldblod utlreg 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Kaldblod Totalt 1646300 1053200 593100 128 67 61 311 158 153
Varmblod Helnorsk 1064750 730250 334500 99 64 35 256 163 93
Varmblod Import 608750 295500 313250 61 32 29 144 72 72
Varmblod utlreg 129500 95500 34000 18 12 6 29 17 12
Varmblod Totalt 1803000 1121250 681750 178 108 70 429 252 177
Hester Totalt 3449300 2174450 1274850 306 175 131 740 410 330

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 17022019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1275600 691000 584600 107 59 48 266 148 118
Kaldblod utlreg 15000 15000 0 3 3 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 1290600 706000 584600 110 62 48 269 151 118
Varmblod Helnorsk 758500 505000 253500 79 51 28 176 117 59
Varmblod Import 493700 371500 122200 40 24 16 112 72 40
Varmblod utlreg 45500 39500 6000 16 10 6 22 14 8
Varmblod Totalt 1297700 916000 381700 135 85 50 310 203 107
Hester Totalt 2588300 1622000 966300 245 147 98 579 354 225

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 17022019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1069300 761700 307600 89 55 34 211 139 72
Kaldblod utlreg 6000 6000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1075300 767700 307600 90 56 34 213 141 72
Varmblod Helnorsk 309500 211500 98000 41 26 15 96 60 36
Varmblod Import 490500 366000 124500 30 21 9 76 55 21
Varmblod utlreg 100000 86000 14000 7 5 2 10 7 3
Varmblod Totalt 900000 663500 236500 78 52 26 182 122 60
Hester Totalt 1975300 1431200 544100 168 108 60 395 263 132

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 17022019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 487000 385000 102000 63 44 19 153 106 47
Kaldblod Import 5000 0 5000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod utlreg 20000 20000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 512000 405000 107000 65 45 20 155 107 48
Varmblod Helnorsk 82500 65000 17500 18 15 3 36 28 8
Varmblod Import 68500 56500 12000 15 11 4 35 24 11
Varmblod utlreg 43000 38000 5000 6 4 2 10 7 3
Varmblod Totalt 194000 159500 34500 39 30 9 81 59 22
Hester Totalt 706000 564500 141500 104 75 29 236 166 70

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 17022019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 266000 177000 89000 39 26 13 91 60 31
Kaldblod utlreg 9500 6500 3000 2 1 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 275500 183500 92000 41 27 14 94 62 32
Varmblod Helnorsk 131500 122000 9500 15 10 5 25 20 5
Varmblod Import 37000 37000 0 5 5 0 9 9 0
Varmblod utlreg 0 0 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 168500 159000 9500 22 17 5 36 31 5
Hester Totalt 444000 342500 101500 63 44 19 130 93 37

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 17022019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 301000 95000 206000 20 14 6 40 26 14
Kaldblod Totalt 301000 95000 206000 20 14 6 40 26 14
Varmblod Helnorsk 14000 7000 7000 2 1 1 7 4 3
Varmblod Import 87100 75500 11600 6 4 2 16 11 5
Varmblod utlreg 23000 23000 0 1 1 0 2 2 0
Varmblod Totalt 124100 105500 18600 9 6 3 25 17 8
Hester Totalt 425100 200500 224600 29 20 9 65 43 22

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 17022019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 17500 13500 4000 7 6 1 15 12 3
Kaldblod Totalt 17500 13500 4000 7 6 1 15 12 3
Hester Totalt 17500 13500 4000 7 6 1 15 12 3

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 17022019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 97000 70000 27000 7 5 2 14 9 5
Kaldblod Totalt 97000 70000 27000 7 5 2 14 9 5
Hester Totalt 97000 70000 27000 7 5 2 14 9 5

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 17022019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 39000 39000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 39000 39000 0 1 1 0 3 3 0
Hester Totalt 39000 39000 0 1 1 0 3 3 0