Årsoversikt løp i Norge 2018 ALLE HESTER Pr. Dato: 18012018 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3414500 2143500 1271000 527 299 228 666 375 291
Kaldblod Import 8000 4000 4000 2 1 1 3 2 1
Kaldblod utlreg 37000 23000 14000 6 3 3 7 4 3
Kaldblod Totalt 3459500 2170500 1289000 535 303 232 676 381 295
Varmblod Helnorsk 3089000 1933000 1156000 489 292 197 613 365 248
Varmblod Import 1251000 824500 426500 200 120 80 258 155 103
Varmblod utlreg 308500 186500 122000 59 35 24 61 36 25
Varmblod Totalt 4648500 2944000 1704500 748 447 301 932 556 376
Hester Totalt 8108000 5114500 2993500 1283 750 533 1608 937 671
Antall løp i året
kaldblod: 73 herav auto: 27
varmblod: 97 herav auto: 79

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 18012018 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 242000 163000 79000 40 22 18 51 30 21
Kaldblod Totalt 242000 163000 79000 40 22 18 51 30 21
Varmblod Helnorsk 602000 255500 346500 89 40 49 113 50 63
Varmblod Import 104000 44000 60000 16 7 9 18 8 10
Varmblod utlreg 7000 4000 3000 2 1 1 2 1 1
Varmblod Totalt 713000 303500 409500 107 48 59 133 59 74
Hester Totalt 955000 466500 488500 147 70 77 184 89 95

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 18012018 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 691000 456000 235000 96 54 42 116 66 50
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 691000 456000 235000 97 54 43 117 66 51
Varmblod Helnorsk 871000 534500 336500 101 56 45 126 70 56
Varmblod Import 195000 101000 94000 24 11 13 30 13 17
Varmblod utlreg 98000 39000 59000 13 6 7 14 6 8
Varmblod Totalt 1164000 674500 489500 138 73 65 170 89 81
Hester Totalt 1855000 1130500 724500 235 127 108 287 155 132

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 18012018 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 619000 272500 346500 86 41 45 112 51 61
Kaldblod utlreg 9000 0 9000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 628000 272500 355500 87 41 46 113 51 62
Varmblod Helnorsk 650000 453000 197000 98 59 39 118 70 48
Varmblod Import 277500 158500 119000 46 24 22 60 30 30
Varmblod utlreg 54000 47000 7000 11 6 5 11 6 5
Varmblod Totalt 981500 658500 323000 155 89 66 189 106 83
Hester Totalt 1609500 931000 678500 242 130 112 302 157 145

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 18012018 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 651500 368500 283000 108 58 50 137 73 64
Kaldblod utlreg 5000 0 5000 2 1 1 2 1 1
Kaldblod Totalt 656500 368500 288000 110 59 51 139 74 65
Varmblod Helnorsk 408000 293000 115000 82 55 27 107 73 34
Varmblod Import 186500 90500 96000 40 21 19 53 29 24
Varmblod utlreg 66000 44000 22000 16 11 5 16 11 5
Varmblod Totalt 660500 427500 233000 138 87 51 176 113 63
Hester Totalt 1317000 796000 521000 248 146 102 315 187 128

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 18012018 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 426000 275500 150500 72 40 32 93 51 42
Kaldblod utlreg 23000 23000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 449000 298500 150500 74 42 32 96 54 42
Varmblod Helnorsk 382500 242000 140500 68 38 30 84 48 36
Varmblod Import 140000 126000 14000 27 19 8 38 27 11
Varmblod utlreg 12000 5000 7000 5 3 2 5 3 2
Varmblod Totalt 534500 373000 161500 100 60 40 127 78 49
Hester Totalt 983500 671500 312000 174 102 72 223 132 91

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 18012018 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 299500 246500 53000 52 36 16 61 44 17
Kaldblod Import 4000 0 4000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 303500 246500 57000 53 36 17 62 44 18
Varmblod Helnorsk 102000 92000 10000 23 19 4 32 26 6
Varmblod Import 168500 165000 3500 25 19 6 31 25 6
Varmblod utlreg 62500 38500 24000 8 5 3 9 6 3
Varmblod Totalt 333000 295500 37500 56 43 13 72 57 15
Hester Totalt 636500 542000 94500 109 79 30 134 101 33

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 18012018 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 269000 195000 74000 42 28 14 56 36 20
Kaldblod Totalt 269000 195000 74000 42 28 14 56 36 20
Varmblod Helnorsk 56500 46000 10500 20 17 3 24 19 5
Varmblod Import 106000 96000 10000 12 10 2 17 13 4
Varmblod utlreg 4000 4000 0 2 1 1 2 1 1
Varmblod Totalt 166500 146000 20500 34 28 6 43 33 10
Hester Totalt 435500 341000 94500 76 56 20 99 69 30

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 18012018 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 79500 62500 17000 15 10 5 21 13 8
Kaldblod Totalt 79500 62500 17000 15 10 5 21 13 8
Varmblod Helnorsk 8000 8000 0 5 5 0 6 6 0
Varmblod Import 70500 40500 30000 9 8 1 10 9 1
Varmblod utlreg 5000 5000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 83500 53500 30000 16 15 1 18 17 1
Hester Totalt 163000 116000 47000 31 25 6 39 30 9

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 18012018 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3000 3000 0 3 3 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 3000 3000 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod Helnorsk 9000 9000 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod Import 3000 3000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 12000 12000 0 4 4 0 4 4 0
Hester Totalt 15000 15000 0 7 7 0 7 7 0

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 18012018 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 22000 5000 17000 8 4 4 10 4 6
Kaldblod Import 4000 4000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 26000 9000 17000 9 5 4 12 6 6
Hester Totalt 26000 9000 17000 9 5 4 12 6 6

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 18012018 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 112000 96000 16000 5 3 2 6 4 2
Kaldblod Totalt 112000 96000 16000 5 3 2 6 4 2
Hester Totalt 112000 96000 16000 5 3 2 6 4 2