Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 12072020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 25456500 16768500 8688000 1294 757 537 5963 3556 2407
Kaldblod Import 196500 105000 91500 8 5 3 43 28 15
Kaldblod utlreg 165500 95500 70000 31 19 12 54 28 26
Kaldblod Totalt 25818500 16969000 8849500 1333 781 552 6060 3612 2448
Varmblod Helnorsk 24025250 15736750 8288500 1192 704 488 5231 3142 2089
Varmblod Import 7189750 5347750 1842000 327 224 103 1565 1109 456
Varmblod utlreg 2919000 2237000 682000 174 122 52 365 249 116
Varmblod Totalt 34134000 23321500 10812500 1693 1050 643 7161 4500 2661
Hester Totalt 59952500 40290500 19662000 3026 1831 1195 13221 8112 5109
Antall løp i året
kaldblod: 581 herav auto: 202
varmblod: 707 herav auto: 545

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 12072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1051500 809000 242500 92 60 32 201 136 65
Kaldblod Import 38000 0 38000 2 0 2 8 0 8
Kaldblod utlreg 31000 7000 24000 2 1 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 1120500 816000 304500 96 61 35 212 138 74
Varmblod Helnorsk 1992250 1342750 649500 135 82 53 310 204 106
Varmblod Import 93000 60000 33000 7 2 5 12 4 8
Varmblod utlreg 317000 70000 247000 8 4 4 17 7 10
Varmblod Totalt 2402250 1472750 929500 150 88 62 339 215 124
Hester Totalt 3522750 2288750 1234000 246 149 97 551 353 198

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 12072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4254000 2675500 1578500 205 100 105 801 424 377
Kaldblod Import 64000 64000 0 3 3 0 15 15 0
Kaldblod Totalt 4318000 2739500 1578500 208 103 105 816 439 377
Varmblod Helnorsk 5816000 3578500 2237500 237 123 114 1041 556 485
Varmblod Import 1150500 636000 514500 36 20 16 140 76 64
Varmblod utlreg 217500 113000 104500 25 15 10 63 29 34
Varmblod Totalt 7184000 4327500 2856500 298 158 140 1244 661 583
Hester Totalt 11502000 7067000 4435000 506 261 245 2060 1100 960

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 12072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4106000 2633000 1473000 200 103 97 1003 513 490
Kaldblod utlreg 23000 23000 0 6 5 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 4129000 2656000 1473000 206 108 98 1010 519 491
Varmblod Helnorsk 5178000 3325500 1852500 194 105 89 980 534 446
Varmblod Import 1468000 1193000 275000 43 27 16 227 155 72
Varmblod utlreg 729500 602000 127500 35 22 13 81 55 26
Varmblod Totalt 7375500 5120500 2255000 272 154 118 1288 744 544
Hester Totalt 11504500 7776500 3728000 478 262 216 2298 1263 1035

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 12072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3940500 2638500 1302000 188 108 80 882 546 336
Kaldblod Import 27000 27000 0 1 1 0 10 10 0
Kaldblod utlreg 34000 12000 22000 5 3 2 6 3 3
Kaldblod Totalt 4001500 2677500 1324000 194 112 82 898 559 339
Varmblod Helnorsk 4702750 2843250 1859500 228 129 99 1122 621 501
Varmblod Import 1452000 971000 481000 65 46 19 337 232 105
Varmblod utlreg 490000 456000 34000 30 21 9 59 42 17
Varmblod Totalt 6644750 4270250 2374500 323 196 127 1518 895 623
Hester Totalt 10646250 6947750 3698500 517 308 209 2416 1454 962

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 12072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3677500 2347000 1330500 168 105 63 844 508 336
Kaldblod utlreg 33000 21000 12000 8 3 5 19 4 15
Kaldblod Totalt 3710500 2368000 1342500 176 108 68 863 512 351
Varmblod Helnorsk 2806500 1938500 868000 148 88 60 706 439 267
Varmblod Import 1257250 997750 259500 56 35 21 293 202 91
Varmblod utlreg 148000 127000 21000 21 14 7 40 27 13
Varmblod Totalt 4211750 3063250 1148500 225 137 88 1039 668 371
Hester Totalt 7922250 5431250 2491000 401 245 156 1902 1180 722

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 12072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3175500 1991750 1183750 152 89 63 839 480 359
Kaldblod utlreg 12000 0 12000 5 2 3 8 2 6
Kaldblod Totalt 3187500 1991750 1195750 157 91 66 847 482 365
Varmblod Helnorsk 1595000 1147000 448000 102 69 33 449 300 149
Varmblod Import 1004000 808500 195500 52 36 16 238 168 70
Varmblod utlreg 287000 159000 128000 27 20 7 56 45 11
Varmblod Totalt 2886000 2114500 771500 181 125 56 743 513 230
Hester Totalt 6073500 4106250 1967250 338 216 122 1590 995 595

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 12072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1800000 980000 820000 99 58 41 472 270 202
Kaldblod utlreg 18500 18500 0 3 3 0 8 8 0
Kaldblod Totalt 1818500 998500 820000 102 61 41 480 278 202
Varmblod Helnorsk 976500 743500 233000 73 52 21 318 243 75
Varmblod Import 416000 344000 72000 31 23 8 161 120 41
Varmblod utlreg 656500 639500 17000 9 8 1 18 15 3
Varmblod Totalt 2049000 1727000 322000 113 83 30 497 378 119
Hester Totalt 3867500 2725500 1142000 215 144 71 977 656 321

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 12072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1950750 1540000 410750 75 45 30 413 270 143
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1950750 1540000 410750 76 46 30 414 271 143
Varmblod Helnorsk 713000 572500 140500 48 32 16 211 157 54
Varmblod Import 119250 119250 0 13 13 0 59 59 0
Varmblod utlreg 58000 55000 3000 11 10 1 23 21 2
Varmblod Totalt 890250 746750 143500 72 55 17 293 237 56
Hester Totalt 2841000 2286750 554250 148 101 47 707 508 199

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 12072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 969500 811500 158000 56 45 11 281 231 50
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1037000 825500 211500 58 46 12 290 233 57
Varmblod Helnorsk 94500 94500 0 16 13 3 56 50 6
Varmblod Import 107250 95750 11500 15 13 2 53 48 5
Varmblod utlreg 5000 5000 0 5 5 0 5 5 0
Varmblod Totalt 206750 195250 11500 36 31 5 114 103 11
Hester Totalt 1243750 1020750 223000 94 77 17 404 336 68

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 12072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 290250 248250 42000 32 25 7 139 118 21
Kaldblod Totalt 290250 248250 42000 32 25 7 139 118 21
Varmblod Helnorsk 127750 127750 0 9 9 0 33 33 0
Varmblod Import 63000 63000 0 5 5 0 26 26 0
Varmblod utlreg 10500 10500 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod Totalt 201250 201250 0 17 17 0 62 62 0
Hester Totalt 491500 449500 42000 49 42 7 201 180 21

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 12072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 190500 43500 147000 19 13 6 60 37 23
Kaldblod Totalt 190500 43500 147000 19 13 6 60 37 23
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Import 59500 59500 0 4 4 0 19 19 0
Varmblod Totalt 82500 82500 0 6 6 0 24 24 0
Hester Totalt 273000 126000 147000 25 19 6 84 61 23

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 12072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 0 0 0 3 3 0 7 7 0
Kaldblod Totalt 0 0 0 3 3 0 7 7 0
Hester Totalt 0 0 0 3 3 0 7 7 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 12072020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 50500 50500 0 5 3 2 21 16 5
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 64500 64500 0 6 4 2 24 19 5
Hester Totalt 64500 64500 0 6 4 2 24 19 5