Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 27112020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 61416650 39153400 22263250 1525 894 631 11829 6968 4861
Kaldblod Import 342250 196500 145750 10 6 4 83 52 31
Kaldblod utlreg 1383000 729000 654000 74 48 26 187 127 60
Kaldblod Totalt 63141900 40078900 23063000 1609 948 661 12099 7147 4952
Varmblod Helnorsk 60924900 37348900 23576000 1408 824 584 10467 6270 4197
Varmblod Import 13832000 10273000 3559000 372 252 120 2919 2037 882
Varmblod utlreg 5637000 4239000 1398000 282 196 86 720 482 238
Varmblod Totalt 80393900 51860900 28533000 2062 1272 790 14106 8789 5317
Hester Totalt 143535800 91939800 51596000 3671 2220 1451 26205 15936 10269
Antall løp i året
kaldblod: 1155 herav auto: 395
varmblod: 1399 herav auto: 1071

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 27112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7444250 4505000 2939250 166 101 65 800 493 307
Kaldblod Import 92250 0 92250 3 0 3 24 0 24
Kaldblod utlreg 298000 143500 154500 13 9 4 29 18 11
Kaldblod Totalt 7834500 4648500 3186000 182 110 72 853 511 342
Varmblod Helnorsk 11457750 6296250 5161500 233 129 104 1143 651 492
Varmblod Import 376500 193000 183500 11 3 8 57 13 44
Varmblod utlreg 748500 211500 537000 21 11 10 67 34 33
Varmblod Totalt 12582750 6700750 5882000 265 143 122 1267 698 569
Hester Totalt 20417250 11349250 9068000 447 253 194 2120 1209 911

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 27112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14359500 8506500 5853000 256 126 130 1789 899 890
Kaldblod Import 87500 87500 0 3 3 0 28 28 0
Kaldblod utlreg 619000 212000 407000 12 5 7 19 9 10
Kaldblod Totalt 15066000 8806000 6260000 271 134 137 1836 936 900
Varmblod Helnorsk 18687000 10249000 8438000 268 139 129 2211 1164 1047
Varmblod Import 2604000 1605500 998500 45 23 22 351 187 164
Varmblod utlreg 965500 738000 227500 48 31 17 145 80 65
Varmblod Totalt 22256500 12592500 9664000 361 193 168 2707 1431 1276
Hester Totalt 37322500 21398500 15924000 632 327 305 4543 2367 2176

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 27112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8859200 5634200 3225000 232 128 104 1980 1032 948
Kaldblod utlreg 46500 46500 0 7 5 2 13 11 2
Kaldblod Totalt 8905700 5680700 3225000 239 133 106 1993 1043 950
Varmblod Helnorsk 9504000 5681500 3822500 221 122 99 1876 986 890
Varmblod Import 2693500 2144000 549500 49 32 17 424 298 126
Varmblod utlreg 1316000 960500 355500 51 30 21 144 90 54
Varmblod Totalt 13513500 8786000 4727500 321 184 137 2444 1374 1070
Hester Totalt 22419200 14466700 7952500 560 317 243 4437 2417 2020

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 27112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7180750 4780500 2400250 200 115 85 1659 990 669
Kaldblod Import 93000 93000 0 1 1 0 19 19 0
Kaldblod utlreg 114000 79000 35000 11 7 4 35 28 7
Kaldblod Totalt 7387750 4952500 2435250 212 123 89 1713 1037 676
Varmblod Helnorsk 8489250 5481250 3008000 252 142 110 2035 1189 846
Varmblod Import 2583000 1707500 875500 71 49 22 608 407 201
Varmblod utlreg 961000 901500 59500 49 35 14 108 80 28
Varmblod Totalt 12033250 8090250 3943000 372 226 146 2751 1676 1075
Hester Totalt 19421000 13042750 6378250 584 349 235 4464 2713 1751

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 27112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7470000 4976500 2493500 182 112 70 1540 927 613
Kaldblod utlreg 91000 49000 42000 11 6 5 39 17 22
Kaldblod Totalt 7561000 5025500 2535500 193 118 75 1579 944 635
Varmblod Helnorsk 5774000 3970000 1804000 157 95 62 1319 858 461
Varmblod Import 2385750 1830250 555500 64 41 23 558 377 181
Varmblod utlreg 281500 247000 34500 35 24 11 76 46 30
Varmblod Totalt 8441250 6047250 2394000 256 160 96 1953 1281 672
Hester Totalt 16002250 11072750 4929500 449 278 171 3532 2225 1307

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 27112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5671500 3450500 2221000 161 92 69 1452 815 637
Kaldblod Import 2000 2000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod utlreg 113000 101000 12000 10 7 3 26 19 7
Kaldblod Totalt 5786500 3553500 2233000 172 100 72 1480 836 644
Varmblod Helnorsk 3008000 2307500 700500 111 76 35 792 541 251
Varmblod Import 1970250 1663750 306500 60 43 17 432 322 110
Varmblod utlreg 337500 173500 164000 36 25 11 75 52 23
Varmblod Totalt 5315750 4144750 1171000 207 144 63 1299 915 384
Hester Totalt 11102250 7698250 3404000 379 244 135 2779 1751 1028

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 27112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3298250 1975250 1323000 111 68 43 887 534 353
Kaldblod utlreg 80500 80500 0 5 5 0 20 20 0
Kaldblod Totalt 3378750 2055750 1323000 116 73 43 907 554 353
Varmblod Helnorsk 1780700 1372200 408500 80 58 22 519 403 116
Varmblod Import 586500 511000 75500 32 24 8 244 195 49
Varmblod utlreg 825500 808500 17000 15 14 1 34 31 3
Varmblod Totalt 3192700 2691700 501000 127 96 31 797 629 168
Hester Totalt 6571450 4747450 1824000 243 169 74 1704 1183 521

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 27112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3732750 2965000 767750 86 52 34 732 488 244
Kaldblod utlreg 7000 3500 3500 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 3739750 2968500 771250 89 54 35 735 490 245
Varmblod Helnorsk 1673750 1445750 228000 51 34 17 386 304 82
Varmblod Import 218750 218750 0 13 13 0 98 98 0
Varmblod utlreg 117000 114000 3000 15 14 1 45 43 2
Varmblod Totalt 2009500 1778500 231000 79 61 18 529 445 84
Hester Totalt 5749250 4747000 1002250 168 115 53 1264 935 329

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 27112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2031200 1666700 364500 62 47 15 534 434 100
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 2098700 1680700 418000 65 49 16 544 437 107
Varmblod Helnorsk 171700 166700 5000 19 15 4 100 91 9
Varmblod Import 156750 142250 14500 16 13 3 82 75 7
Varmblod utlreg 29500 29500 0 6 6 0 10 10 0
Varmblod Totalt 357950 338450 19500 41 34 7 192 176 16
Hester Totalt 2456650 2019150 437500 106 83 23 736 613 123

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 27112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 545750 461750 84000 37 29 8 279 230 49
Kaldblod Totalt 545750 461750 84000 37 29 8 279 230 49
Varmblod Helnorsk 355750 355750 0 14 12 2 81 78 3
Varmblod Import 94000 94000 0 5 5 0 31 31 0
Varmblod utlreg 55000 55000 0 6 6 0 16 16 0
Varmblod Totalt 504750 504750 0 25 23 2 128 125 3
Hester Totalt 1050500 966500 84000 62 52 10 407 355 52

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 27112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 749500 157500 592000 20 14 6 113 73 40
Kaldblod Totalt 749500 157500 592000 20 14 6 113 73 40
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Import 163000 163000 0 6 6 0 34 34 0
Varmblod Totalt 186000 186000 0 8 8 0 39 39 0
Hester Totalt 935500 343500 592000 28 22 6 152 112 40

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 27112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 17500 17500 0 6 6 0 22 22 0
Kaldblod Totalt 17500 17500 0 6 6 0 22 22 0
Hester Totalt 17500 17500 0 6 6 0 22 22 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 27112020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 56500 56500 0 6 4 2 42 31 11
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 70500 70500 0 7 5 2 45 34 11
Hester Totalt 70500 70500 0 7 5 2 45 34 11