Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 09122019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 83358650 52483950 30874700 1654 959 695 15237 8979 6258
Kaldblod Import 230500 176500 54000 5 4 1 40 32 8
Kaldblod utlreg 2589500 1529500 1060000 132 80 52 350 171 179
Kaldblod Totalt 86178650 54189950 31988700 1791 1043 748 15627 9182 6445
Varmblod Helnorsk 83557950 50220600 33337350 1455 828 627 12622 7300 5322
Varmblod Import 22200550 15961750 6238800 459 305 154 3912 2619 1293
Varmblod utlreg 15408500 11498000 3910500 540 364 176 1271 842 429
Varmblod Totalt 121167000 77680350 43486650 2454 1497 957 17805 10761 7044
Hester Totalt 207345650 131870300 75475350 4245 2540 1705 33432 19943 13489
Antall løp i året
kaldblod: 1553 herav auto: 550
varmblod: 1848 herav auto: 1429

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 09122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8192000 4701000 3491000 174 82 92 826 446 380
Kaldblod Import 2000 2000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod utlreg 1012000 311000 701000 17 10 7 27 13 14
Kaldblod Totalt 9206000 5014000 4192000 193 94 99 856 462 394
Varmblod Helnorsk 15291000 8219500 7071500 239 122 117 1339 681 658
Varmblod Import 468000 198000 270000 23 11 12 83 37 46
Varmblod utlreg 343000 38000 305000 20 10 10 41 11 30
Varmblod Totalt 16102000 8455500 7646500 282 143 139 1463 729 734
Hester Totalt 25308000 13469500 11838500 475 237 238 2319 1191 1128

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 09122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14935750 8043250 6892500 243 124 119 2103 1075 1028
Kaldblod utlreg 632500 597000 35500 22 10 12 51 22 29
Kaldblod Totalt 15568250 8640250 6928000 265 134 131 2154 1097 1057
Varmblod Helnorsk 22208950 12331450 9877500 243 133 110 2096 1117 979
Varmblod Import 3237000 2393500 843500 44 28 16 317 203 114
Varmblod utlreg 2383000 1830000 553000 95 58 37 179 110 69
Varmblod Totalt 27828950 16554950 11274000 382 219 163 2592 1430 1162
Hester Totalt 43397200 25195200 18202000 647 353 294 4746 2527 2219

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 09122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 12299450 7709600 4589850 236 136 100 2352 1318 1034
Kaldblod Import 114500 114500 0 1 1 0 20 20 0
Kaldblod utlreg 215000 150500 64500 18 9 9 58 32 26
Kaldblod Totalt 12628950 7974600 4654350 255 146 109 2430 1370 1060
Varmblod Helnorsk 16461550 9160700 7300850 311 166 145 3032 1591 1441
Varmblod Import 4635000 3101000 1534000 79 50 29 702 433 269
Varmblod utlreg 5127000 4679000 448000 110 76 34 232 153 79
Varmblod Totalt 26223550 16940700 9282850 500 292 208 3966 2177 1789
Hester Totalt 38852500 24915300 13937200 755 438 317 6396 3547 2849

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 09122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14819450 9948700 4870750 237 143 94 2531 1485 1046
Kaldblod utlreg 181000 61000 120000 18 9 9 71 21 50
Kaldblod Totalt 15000450 10009700 4990750 255 152 103 2602 1506 1096
Varmblod Helnorsk 12940200 7694100 5246100 227 120 107 2288 1293 995
Varmblod Import 4554000 2587250 1966750 78 49 29 800 485 315
Varmblod utlreg 2924500 2135500 789000 88 51 37 207 131 76
Varmblod Totalt 20418700 12416850 8001850 393 220 173 3295 1909 1386
Hester Totalt 35419150 22426550 12992600 648 372 276 5897 3415 2482

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 09122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9876350 6097700 3778650 218 125 93 2203 1187 1016
Kaldblod utlreg 128000 63000 65000 17 10 7 53 22 31
Kaldblod Totalt 10004350 6160700 3843650 235 135 100 2256 1209 1047
Varmblod Helnorsk 7005700 5001750 2003950 167 104 63 1644 1014 630
Varmblod Import 4183250 3310500 872750 91 61 30 771 523 248
Varmblod utlreg 1332500 1052500 280000 82 51 31 255 162 93
Varmblod Totalt 12521450 9364750 3156700 340 216 124 2670 1699 971
Hester Totalt 22525800 15525450 7000350 575 351 224 4926 2908 2018

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 09122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7589000 4471300 3117700 169 101 68 1741 1054 687
Kaldblod utlreg 129000 96000 33000 11 8 3 29 16 13
Kaldblod Totalt 7718000 4567300 3150700 180 109 71 1770 1070 700
Varmblod Helnorsk 4654600 3396400 1258200 125 81 44 1102 745 357
Varmblod Import 2744700 2239500 505200 56 37 19 631 438 193
Varmblod utlreg 1602000 550000 1052000 62 46 16 130 99 31
Varmblod Totalt 9001300 6185900 2815400 243 164 79 1863 1282 581
Hester Totalt 16719300 10753200 5966100 423 273 150 3633 2352 1281

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 09122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7462450 5637100 1825350 140 83 57 1457 922 535
Kaldblod utlreg 93500 55500 38000 8 6 2 30 19 11
Kaldblod Totalt 7555950 5692600 1863350 148 89 59 1487 941 546
Varmblod Helnorsk 3307300 2881300 426000 74 48 26 624 449 175
Varmblod Import 1246000 1118000 128000 33 24 9 254 208 46
Varmblod utlreg 987500 718000 269500 42 37 5 118 91 27
Varmblod Totalt 5540800 4717300 823500 149 109 40 996 748 248
Hester Totalt 13096750 10409900 2686850 297 198 99 2483 1689 794

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 09122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3826600 3098900 727700 96 65 31 971 710 261
Kaldblod Import 54000 0 54000 1 0 1 8 0 8
Kaldblod utlreg 94000 94000 0 10 8 2 15 11 4
Kaldblod Totalt 3974600 3192900 781700 107 73 34 994 721 273
Varmblod Helnorsk 725650 652150 73500 34 27 7 265 224 41
Varmblod Import 538500 469500 69000 30 23 7 200 154 46
Varmblod utlreg 490500 276500 214000 25 19 6 68 44 24
Varmblod Totalt 1754650 1398150 356500 89 69 20 533 422 111
Hester Totalt 5729250 4591050 1138200 196 142 54 1527 1143 384

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 09122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1718200 1305200 413000 66 43 23 604 444 160
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 1802700 1386700 416000 72 48 24 612 451 161
Varmblod Helnorsk 851500 782250 69250 31 24 7 197 156 41
Varmblod Import 275000 275000 0 13 12 1 68 66 2
Varmblod utlreg 82500 82500 0 10 10 0 20 20 0
Varmblod Totalt 1209000 1139750 69250 54 46 8 285 242 43
Hester Totalt 3011700 2526450 485250 126 94 32 897 693 204

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 09122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1940000 852000 1088000 37 26 11 246 173 73
Kaldblod utlreg 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1950000 862000 1088000 39 28 11 248 175 73
Varmblod Helnorsk 111500 101000 10500 4 3 1 35 30 5
Varmblod Import 319100 269500 49600 12 10 2 86 72 14
Varmblod utlreg 136000 136000 0 6 6 0 21 21 0
Varmblod Totalt 566600 506500 60100 22 19 3 142 123 19
Hester Totalt 2516600 1368500 1148100 61 47 14 390 298 92

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 09122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 93700 88200 5500 15 12 3 68 59 9
Kaldblod Totalt 93700 88200 5500 15 12 3 68 59 9
Hester Totalt 93700 88200 5500 15 12 3 68 59 9

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 09122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 504200 429500 74700 17 13 4 112 83 29
Kaldblod Import 60000 60000 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 2 2 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 567200 492500 74700 20 16 4 126 97 29
Hester Totalt 567200 492500 74700 20 16 4 126 97 29

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 09122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 101500 101500 0 6 6 0 23 23 0
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 108500 108500 0 7 7 0 24 24 0
Hester Totalt 108500 108500 0 7 7 0 24 24 0