Connie Engebråthen

Connie Engebråthen

Lisens nr.: 7860
Antall seire: 33
Antall starter: 1 110
Totalt inntjent: kr 2 505 800
Tlf.nr.: 47908945(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre