Connie Engebråthen

Connie Engebråthen

Lisens nr.: 7860
Antall seire: 31
Antall starter: 1 023
Totalt inntjent: kr 2 326 300
Tlf.nr.: 47908945(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre