Geir Flåten

Geir Flåten

Lisens nr.: 26800
Antall seire: 566
Antall starter: 5 929
Totalt inntjent: kr 29 076 332
Tlf.nr.: 90127780(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre