Geir Flåten

Geir Flåten

Lisens nr.: 26800
Antall seire: 573
Antall starter: 5 966
Totalt inntjent: kr 29 312 832
Tlf.nr.: 90127780(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre