Geir Flåten

Geir Flåten

Lisens nr.: 26800
Antall seire: 558
Antall starter: 5 881
Totalt inntjent: kr 28 769 332
Tlf.nr.: 90127780(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre