Geir Flåten

Geir Flåten

Lisens nr.: 26800
Antall seire: 562
Antall starter: 5 903
Totalt inntjent: kr 28 926 332
Tlf.nr.: 90127780(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre