Geir Flåten

Geir Flåten

Lisens nr.: 26800
Antall seire: 574
Antall starter: 6 016
Totalt inntjent: kr 29 716 046
Tlf.nr.: 90127780(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre