Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt

Lisens nr.: 70462
Antall seire: 318
Antall starter: 2 644
Totalt inntjent: kr 14 192 983
Tlf.nr.: 90650849(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre