Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt

Lisens nr.: 70462
Antall seire: 301
Antall starter: 2 373
Totalt inntjent: kr 13 110 129
Tlf.nr.: 90650849(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre