Malene Berdalen

Malene Berdalen

Lisens nr.: 30005873
Antall seire: 9
Antall starter: 314
Totalt inntjent: kr 586 323
Tlf.nr.: 47601594(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre