Malene Berdalen

Malene Berdalen

Lisens nr.: 30005873
Antall seire: 9
Antall starter: 320
Totalt inntjent: kr 589 823
Tlf.nr.: 47601597(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre