9.5 millioner opp

Skrevet av Pål Jensen,  18.04.2011
Artikkelbilde
Omsetningen på våre alenefredager har økt voldsomt etter at V65 og V4 erstattet doble V5-omganger.

Totalomsetningen på Jarlsbergs seks V65-fredager denne sesongen har økt formidabelt kontra tilsvarende doble V5-omganger i fjor. 

De fleste har fått med seg den svært vellykkede vrien med V65 og V4 når kun en bane kjører på fredagskveldene. Vi har sett nærmere på tallene for våre seks V65-omganger hittil i år, og økningen er mildt sagt enorm. 

I tabellen har vi rundet alle tall til nærmeste hele tusen, og som man ser har totalomsetningen økt med fantastiske 9.513.000 kroner - eller hele 1.586.000 kroner i snitt pr. kjøredag.

Dette er dessuten oppnådd uten økte løpspremier og på tross av at det er avviklet ett løp mindre i år.

2011 V65 V4 DD ØVR. TOT. 2010 2*V5 DD ØVR. TOT. DIFF
21.01 3393 966 646 1367 6372 08.01 2486 484 964 3934 +2438
25.02 3055 890 561 1300 5806 22.01 2724 653 1123 4501 +1305
04.03 2797 800 501 1104 5201 05.03 2415 601 1000 4016 +1185
25.03 2751 866 465 1129 5212 12.03 2364 516 1007 3887 +1325
08.04 2933 812 530 1158 5432 09.04 2201 502 913 3616 +1816
15.04 2971 910 596 1254 5731 30.04 2482 649 1156 4287 +1444
SUM 17900 5244 3299 7312 33754 SUM 14672 3405 6163 24241 +9513
SNITT 2983 874 550 1219 5626 SNITT 2445 568 1027 4040 +1586

 

Selvom vi ikke har kunnet straffe premiereomgangen fra 21. januar da totalomsetningen oversteg hele 6.3 millioner viser snittet drøye 5.6 millioner over de seks kjøredagene. V65-omsetningen er tett innpå 3 millioner, mens to V5-spill under de doble omgangene i fjor genererte under 2.5 millioner - eller nærmere bestemt 538.000 kroner mindre pr. kjøredag.

SPILL AVLER SPILL
Det populære V4-spillet (75% tilbake til spillerne) har dessuten bidratt med en meromsetning på flotte 874.000 i snitt. Det gledelige er at denne ekstraomsetningen ikke har gått utover de øvrige spilleformene. Riktignok har Dagens Dobbel hatt en marginal nedgang på snaue 18.000 pr. omgang (108.000 totalt), men de hurtigrepeterende spillene (vinner, plass, duo og trippel) har økt fra drøye 6.1 millioner til hele 7.3 millioner - dvs opp hele 1.149.000 (attpåtil på 53 løp mot 54 året før).

KOMMENTAR:

Som mangeårig spiller har jeg ergret meg over at det gamle og kjære V5-spillet har blitt mer og mer utvannet de siste 5-6 årene. Dette skyldes i følge mine begreper et stadig dårligere produkt, bl.a. som en konsekvens av doble V5-omganger. I disse omgangene må hele åtte løp inngå i V5-spillene, og det medfører ofte flere tynne felter med få vinnerkandidater. Dermed blir vanskelighetsgraden klart svekket i tillegg til at rekkeprisen også vært uendret så lenge jeg kan huske. Over tid har dette medført stadig lavere V5-utbetalinger. Gjennomsiktige spilleomganger kombinert med bingoløp (poengjakter og lavgrunnlagsløp) forsvarer ikke større innsatser, og det er etter mine erfaringer årsaken til at det tidligere så populære V5-spillet har mistet mye av fotfestet hos det norske travpublikummet. Med lavere V5-omsetning blir spillelysten mindre - noe som også gir seg utslag i de øvrige spilleformene, og man er inne i en ond sirkel.

V65 GIR MANGE FORDELER
V65-spillet har klart større vanskelighetsgrad, og med det nye fredagskonseptet trenger man ikke mer enn syv løp for å dekke V65 og V4-spillet - de svakeste løpene kan dermed lettere plasseres utenfor disse spilleformene.

Det er dessuten hevet over tvil at det er klart mer attraktivt å tilby èn stor V65-pott kontra to V5-spill med omsetning på hhv 1.5 og 1 million. Når også kvaliteten på V65-løpene blir høyere vil dette bidra til både høyere utbetalinger samt bedre omsetning i de hurtigrepeterende spillene - disse har faktisk økt med gledelige 192.000 pr. spilleomgang.

Selvom de tolv V5-spillene fra 2010 er for lite til å dra slutninger på er det ganske betegnede at syv av disse ga under 3300 kroner til utbetaling (og fem dessuten 1880 eller mindre). Høyeste utbetaling var 39.055 kroner, mens 6 rette kun en gang har gitt under 10.000 kroner (tre femsifrede pluss to sekssifrede utbetalinger på seks omganger).

V65-spillet har også den fordelen at det et to premiegrupper, og i motsetning til i V75-spillet blir begge pottene tilført like mye midler. Det betyr at det ofte blir en fin premie også for de mange som ryker i ett løp. Det setter spesielt småspillerne pris på, mens de som satser tøffere dessuten har muligheten til kun å spille om sekserpotten.

FREMTIDIG PERMANENT ORDNING?
Jeg håper virkelig Norsk Rikstoto fortsetter å utvikle V65 på hverdager slik ATG har praktisert i flere år. Det er så mange plussfaktorer ved V65 kontra V5 at dette bør tas hensyn til når terminlisten for 2012 snekres. En fare kan det dog være at også V65-løpene blir svakere dersom ikke løpspremiene heves en tanke (lik svenskenes modell).

En fornuftig premiematrise bør være 20.000 til vinneren i V65 med 30.000 på Bjerkeonsdagene. Med dagens V75-premiering på minimum 50.000 får man dermed fremhevet onsdag og lørdag som ukens høydepunkter, mens V65-produktet beholder sin status også på evt. øvrige kjøredager. Dette vil samtidig kunne heve standarden på det populære DD-spillet der spillelysten helt klart øker når det er gode spilleløp med mange vinnerkandidater.

Jeg er ikke i tvil om at det er mye å hente på å forbedre både mix og kvalitet på spilleproduktene, men da er det viktig at løpsutskrivningen optimaliseres og tilpasses hestepopulasjonen.

Omsetningstallene i tabellen er hentet fra DNT's resultatlister, mens kommentarene er undertegnedes personlige synspunkter.