Pressemelding

20.08.2013

19. August 2013

Drammen Travbane AS, Telemark Toto AS og Jarlsberg Travbane AS er blitt enige om regionalt sportssamarbeid

 

Begrunnelse og bakgrunn for opprettelse av regionalt sportssekretariat.

Bakgrunnen for det regionale samarbeidet er arbeidet som DNT v/styreleder Atle Larsen initierte høsten 2011, og som travforbundene på sin regionale høstkonferanse ga sin tilslutning til høsten 2012. Senere har også DNT styret som ledd i sin behandling av prosjektet banedrift kommet med en klar anbefaling der de støtter arbeidet med en regional driftsmodell for banene Klosterskogen, Jarlsberg og Drammen;

 

Av hensyn til å bevare det lokale engasjement, samt behovet for en relativt raskt implementasjon for å kunne ta ut de gevinster som er synliggjort så fort som mulig, mener man det er riktig å beholde dagens driftsselskaper. Samtidig ønsker man å være en positiv pådriver for det samarbeid som er igangsatt mellom driftsselskapene på Drammen, Jarlsberg og Klosterskogen og vil foreslå at disse fremstår som en enhet. (Pressemelding fra DNT styret 12. juni 2013)

 

Det ble også avholdt et møte med DNT v /styreleder i Tønsberg 13. juli 2013 der regionen representert ved forbund og driftsselskaper la frem sine planer og der DNT signaliserte at de ønsket handling og at de ville behandle regionens planer og beslutninger på sitt styremøte i august.

 

Formål for regionalt sportssamarbeid

 

Koordinere sporten ved de 3 banene, med hovedansvar for;

  • Terminlistearbeid
  • Løpsutskrivning og koordinering av denne i forhold til andre baner og sentrale føringer (sportsplan mm)
  • Innmelding starterklæring for alle stevnene ved banene utenom V75 kjøringene.
  • Utarbeidelse av underlag for programtrykk.
  • Oppdatering av treningslister.
  • Sportslig arrangementsansvar for V75 stevner og andre storløpsdager ved de enkelte banene.

Det regionale samarbeidet er fremlagt for styret i DNT på styremøte 16. august 2013. Dessverre utsatte DNT styret behandling av saken, men med bakgrunn i DNT styrets tidligere vedtak starter banene det praktiske samarbeidet  nå med de oppgavene som ikke krever organisatoriske endringer.

 

 

Regionen er imidlertid forundret over at DNT som har etterlyst mer enn ord fra regionen og som stadig påpekt at det må handles ikke behandlet saken som var presentert DNT i god tid for møtet slik som avtalt med styreleder Atle Larsen.    

 

Driftsselskapene er svært fornøyde med at en har kommet til enighet om denne organiseringen av sporten og har stor tro på at dette vil bety en forbedret service grad for de aktive, bedre koordinering av våre arrangementer, og styrking av regionen med hensyn på sportslig kvalitet, bedre arrangementer og et forbedret spill produkt. På større arrangementer som storløp (påsketrav, JGP uka og V75 løp) vil dette samarbeidet styrke innsatsen da banene i fellesskap vil ta et større ansvar for arrangementene.

 

Driftsselskapene ved banene er også av den oppfatning at dette vil bidra til en bedre og mer effektiv ressursutnyttelse innen travsporten.

 

Eksisterende sportssjefer fortsetter i sine stillinger ved den enkelte bane. Det regionale sportssekretariatet vil ha ansvar for koordinering i regionen av terminlistearbeidet og løpsutskrivningen.

 

 

 

Drammen Travbane AS              Telemark Toto AS            Jarlsberg Travbane AS

 

Styreleder Trygve Bjørge           Styreleder Gunnar Eilefstjønn       Styreleder Arne Herberg

Daglig leder Hans R. Bakken     Daglig leder Torger Flatland         Daglig leder Øystein Dale