Endring i rutiner for utsending av program til de aktive/eiere

13.09.2013

Som et ledd i å kutte kostander er både produksjon og distrubusjon av program under endring. Første skritt er å sløyfe utsending av program pr post, og i løpet av året vil også produksjon av hverdags program bli endret. Vi håper dere som aktive og hesteiere har forstålse for dette som nå gjøres, men har forstålse for at noev vil savne programmet i posten. Program vil nå utleveres når en ankommer banen.

Endringen gjennomføres fra og med fredag 13 september.

Øystein Dale 

Daglig leder

Jarlsberg Travbane AS