Nytt næringsbygg på Jarlsberg Travbane

19.12.2014

Styret i Jarlsberg Travbane Eiendom AS besluttet i styremøte 18 desember å inngå kontrakt med Bygg og Maskin AS i Sandefjord om bygging av nytt næringsbygg. Finansieringen av utbyggingingen ble også behandlet av styret og tilbudet fra Sparebank1 BV om byggelån ble valgt.

Tønsberg Kommune skal ha byggesaken til behandling på sitt møte 23 januar. Under forutsetning av kommunal behandling ikke medfører forsinket oppstart, er ferdigstillelse utbygging satt til februar 2016. utbyggingen vil ikke medføre endringer for travkjøringene ved banen i byggeperioden.