V65 tips

13.01.2015

1.avd V65: 2-5

2.avd V65: 4 Emilfaksen

3.avd V65: 1-2-4-5

4.avd V65: 1-8-10-15

5.avd V65: 1-7-8-9

6.avd V65: 5 Elegant

Kr. 128,-