PONNILANDSLEIR PÅ JARLSBERG

11.04.2016

Lørdag 25 og søndag 26 juni blir det arrangert ponnilandsleir på Jarlsberg.

Bortimot 120 ponnier blir losjert inn i hestering på Jarlsberg og i den

forbindelse lager Ponnigruppen på Jarlsberg dører til alle påselingsbokser

i hestering slik at alle ponnier vil få overnattingsbokser på banen.

Etter at ponnielandsleiren er over vil disse midlertidige dørene bli stablet

vekk og kan brukes til senere arrangementer. Vis hensyn til at de midlertidige

dørene blir satt opp allerede nå.