Nå starter i opp etter ferien. Løp fredag 5 august

01.08.2016

Da er det slutt på ferien på Jarlsberg og vi starter opp med V65 løp fredag

5 august. 8 løp på programmet med 1 løp 18.50.

Ponniløp kl. 18.20 og prøveløp fra kl. 17.50.

Velkommen