Åpen løpsbane fra imorgen tidllig på nyttårsaften til rundt 12.

30.12.2017

På grunn av mindre nedbør enn meldt åpner vi banen fra i morgen tidlig til rundt 12 på dagen da det er ventet mye nedbør fra 12 og utover