Sportsjefens tips til fredag 9 juni

06.06.2017

V65 tips:

1.avd: 6

2.avd: 2-3-6-9-11

3.avd: 1-2-6-7-8

4.avd: 6-7

5.avd: 2-8-11-12

6.avd: 2-4

Kr. 400

V5:

1.avd: 1-2-4-6-7-8-9

2.avd: 1-2-6-8-11-12

3.avd: 2-3-4-5-7-9

4.avd: 1

5.avd: 5

Kr. 252,-