LISENSKURS DRAMMEN OG JARLSBERG

13.03.2017

 

Lisenskurs 2017

Det vil arrangeres lisenskurs for kjøre- og montélisens på Drammen og Jarlsberg Travbane i vår.

Det vil arrangeres fysiske tester i forkant av kurset – da godkjente tester er ett krav for opptak på montélisenskurs.

Planlagte datoer og tidspunkt;

Onsdag 19. april 18.00-21.00 - Drammen Travbane Teori

Lørdag 22. april 10.00-18.00 - Jarlsberg Travbane Praksis og teori

Søndag 23. april 09.00-17.00 - Jarlsberg Travbane Praksis og teori

Torsdag 27. april 18.00-21.00 - Drammen Travbane Praksis

Fredag 5. mai 18.00-21.00 - Drammen Travbane Praksis

Lørdag 6. mai 09.00-17.00 - Drammen Travbane Praksis og teori

Søndag 7. mai 09.00-15.00 - Drammen Travbane Praksis og eksamen

*Tidsplanen er foreløpig og enkelte endringer kan forekomme

 

.

Kursavgift er på kr 3.500. For deltakere som har en av lisenskategoriene fra før eller som er under 18 år ved kursets oppstart skal betale en kursavgift på kr 2.500.

Kursavgift må betales før kurset oppstart til kto.nr. 2200.07.58136. Husk å merke betalingen med navn og at det gjelder lisenskurs.

Spørsmål og påmelding gjøres til Tron Gravdal på tlf. 916 77 278 eller tron.gravdal@rikstoto.no