Sportsjefens tips søndag 26 mars.

22.03.2017

V4:

1.AVD: 1-4-5-6-8-9-10

2.AVD: 3-7-8-9

3.AVD: 1-3-6-13

4.AVD: 2 (OBRIGADA BRAZZ)

PRIS KR. 224,-

V65:

1.AVD: 1-3-5-6-8-10-11-13

2.AVD: 2 (OBRIGADA BRAZZ)

3.AVD: 1-2-3-5-8

4.AVD: 6 (BAUGELD)

5.AVD: 2 (WAYNE BROGÅRD)

6.AVD: 1-2-3-5-6-7-8-10-11-12

PRIS KR. 400,-

V5:

1.AVD: 6 (BAUGELD)

2.AVD: 2 (WAYNE BROGÅRD)

3.AVD: 1-2-3-5-6-7-8-10-11-12

4.AVD: 1-2-3-4-7-8-9

5.AVD: 2-3-5-7-9

PRIS KR. 350.-