STOKKEDAGEN på Jarlsberg fredag 3 nov.

30.10.2017

Kom 17.45 og se Lions Club, Stokkes ponniløp.

Sportsjefens tips til løpene:

V65:

1.avd:4-5-7-9-10-12

2.avd: 4-6-9

3.avd: 3-4-6-7

4.avd: 2

5.avd: 1-6-7-9-10-11

6.avd: 10

Kr. 432,-

V5 :

1.avd: 2-3-4-7-8-10-11-12

2.avd: 1-6-7--9-10-11

3.avd: 10

4.avd: 7

5.avd: 6-7-9-10-11

kr. 240,-