Travløp Jarlsberg fredag 3 august kl. 18.55 og søndag 5 august kl. 18.15