Sportsjefens tips til V5 løpene fransk lunsj 1 juli kl. 12.10

28.06.2019

V5:

1.avd: 8

2.avd: 2-4-6-7-8-9-10

3.avd: 9

4.avd: 1-2-5-6

5.avd: 1-2-3-5-6-8-9-12

Kr. 224