CAMPING INFO JARLSBERG GRAND PRIX 2019

20.05.2019

Vi har også iår begrenset med oppstillingsplasser for bobiler nederst på Meny parkering fra onsdag 3 juli tom søndag 7 juli. Gå til TicketCo - søk på Jarlsberg Grand Prix og bestill plass. Du kan også bestille plass ved å sende mail til firmapost.jarlsberg@rikstoto.no.

VIPPS FOR CAMPING BETALING JARLSBERG TRAVBANE 2019

 

VIPPSNAVN: JARLSBERG TRAV CAMPING

VIPPSNR: 114204

Kan også bestille på TicketCo – søk Jarlsberg Grand Prix

SATSER FOR CAMPING:

               

Onsdag til Søndag           kr. 800,-

Torsdag til Søndag           kr. 700,-

Fredag til Søndag             kr. 600,-

Ellers kr. 300,- pr. døgn.

 

Husk at vanlige ordensregler for camping gjelder og at det skal være nattero mellom kl. 23.00 og 07.00. Parkering skal skje med 4 meters mellomrom, og plassen blir anvist fra oss.

Gass brukes som foreskrevet fra leverandør og brannvarsler bør være i bilen.

Husk også å bruke lovlige kabler for å koble seg mot strøm.

Personer som ikke overholder dette kan bortvises, om nødvendig med politiets hjelp.

 

Vi ønsker at alle skal ha en flott helg på Jarlsberg med flott sport og hyggelig samvær.

 

Med vennlig hilsen

Jarlsberg Travbane AS