BANENS TIPS FREDAG 7.FEBRUAR

06.02.2020

V65-TIPS

1.AVD: 2-4-6-7-8-9

2.AVD: 1-3-6-7-10

3.AVD: 8-10

4.AVD: 2-4-7-8-13

5.AVD: 3

6.AVD: 7

INNLEVERINGSPRIS KR. 300,-

 

V5-TIPS:

1.AVD: 2-4-7-8-10-13-15

2.AVD: 3

3.AVD: 7

4.AVD: 1-2-4-5-7

5.AVD: ALLE

INNLEVERINGSPRIS KR. 455,-