BANENS TIPS LØRDAG 11.JANUAR

08.01.2020

V75:

1.AVD:  1-2-4-5-6-7-8-9-10-12

2.AVD:  1

3.AVD:  5

4.AVD:  2

5.AVD:  1-2-3-4-5-6-7-11

6.AVD:  2-3

7.AVD:  3-5-7-8-9-11-12

1120 rekker - innleveringspris kr. 560,-

V5:

1.AVD:  1-4-5-6-9-10-11

2.AVD:  5-6-9

3.AVD:  1-2-4-5-6-7-8-9-10-12

4.AVD:  1-3

5.AVD:  5

Innleveringspris kr. 420,-

V4:

1.AVD:  2

2.AVD:  1-2-3-5-6-7-11

3.AVD:  2-3

4.AVD:  3-5-7-8-9-10-11-12

112 rekker - innleveringspris kr. 224;-