Åpningstider portene i Grand Prix helgen.

02.07.2020

For alle inviterte gjester og alle som har billetter i Grand Prix helgen åpnrt portene til disse tider:

Fredag 3 juli kl. 17.30

Lørdag 4 juli kl. 12.40

Søndag 5 juli 12.20

Alle må henvende seg for registrering ved inngang.