KORONAVIRUS - VIKTIG INFO

Koronavirus: retningslinjer for totalisatorarrangement

For videre oppdateringer se Travsport.no

Skrevet av Marius Lundstein,  11.03.2020
Koronavirus: retningslinjer ved kommende totalisatorarrangementer.

Det Norske Travselskap følger norske helsemyndigheters informasjon om koronavirus fortløpende, og vurderer dette ovenfor vår aktivitet og virksomhet. Her følger retningslinjer for avvikling av totalisatorarrangementer gjeldende fra 11.03.2020.

Koronaviruset har nå spredt seg til en større del av verden. Det Norske Travselskap med tilhørende organisasjonsledd og totalisatorbaner må ta sin del av ansvaret for å redusere spredning av viruset. DNT vurderer fortløpende de råd og veiledninger som gis av nasjonale helsemyndigheter.

Det er viktig for travsporten at totalisatorløpene går sin gang, men vi må gjøre tilpasninger til smittesituasjonen i Norge. Derfor kommer vi nå med retningslinjer for avvikling av våre totalisatorarrangementer, gjeldende fra i dag, 11.03.2020. Retningslinjene vil gjelde til annen beskjed er gitt, og gjelder for alle totalisatorbaner i Norge.

Totalisatorarrangementer: gjeldende retningslinjer for publikum

  • Alle serveringssteder og fellesområder på publikumsområder vil ikke holdes åpent under kommende totalisatorarrangementer. Vi anbefaler publikum å følge løpene hjemmefra via Rikstoto Direkte.

Totalisatorarrangementer: gjeldende retningslinjer for aktive utøvere

  • Travløpene under totalisatorarrangementer planlegges å gjennomføres etter normale rutiner.
  • Fellesområder i stallringen vil ikke holdes åpne, eksempelvis kuskerom, garderober, kaféer etc.

Hygieneråd:

  • Tiltak for å begrense/unngå spredning av virus: hyppig håndvask, hostehygiene, unngå håndhilsning og annen nærkontakt.

For øvrig henviser vi til Folkehelseinstituttets hjemmesider, www.fhi.no , og de råd samt veiledninger som gis der. DNT vurderer videre tiltak ovenfor våre organisasjonsledd og vil komme tilbake med mer informasjon.

Sideegenskapen Dokumentbane er ikke angitt.