Trening på Jarlsberg for tilreisende

14.03.2020

Stall C stenges, men det vil fortsatt være åpent i uteboksene langs veien.

Dette gjøres for å redusere personkontakt

HUSK OGSÅ AT ALLE TRENINGSTIDER BÅDE NÅR DET ER TRAVLØP OG IKKE STÅR I FANE:

OM BANEN - TRENINGSTIDER - SAMT BRUK AV INDRE BANE