Rutineløpene på Jarlsberg avlyses inntil videre i 4 uker.

09.11.2020

Rutineløpene på Jarlsberg avlyses inntil videre i 4 uker for å følge opp myndighetenes anmodning om begrensning av aktiviteten og at folk skal holde seg mest mulig i ro hjemme.