Stokkedagen på Jarlsberg fredag 6 November.

02.11.2020

Spilluke og enkel kafe åpen fra kl. 17.00.

Mønstringsløp kl. 17.10

Prøveløp fra kl. 17.20

Lion's Club Stokke/Vear's ponniløp kl. 18.00

1 løp V65 starter kl. 18.55

Velkommen