FYSISKE TESTER MONTÈLISENS AVHOLDES LØRDAG 10.OKTOBER

28.09.2020

Fysiske tester for montèlisens avholdes på GREVESKOGEN IDRETTSPARK LØRDAG 10.OKTOBER KL. 11.00

Tilbudet er både for deg som skal fornye eksisterende lisens og for deg som skal avlegge prøver før lisenskurs påbegynnes.

Påmelding til frank.skarsholt@rikstoto.no eller tore.hansen@rikstoto.no senest torsdag 8.oktober.