Lunsjtrav på Jarlsberg tirsdag 31 aug kl. 11 35.

25.08.2021

Velkommen til fransk lunsj på Jarlsberg tirsdag 31 august med start 1 løp 11.35.

Enkel kiosk og spill luke i kafe og åpent for 200 stk på publikumsplass.