Jarlsberg Arena as

23.12.2021

Jarlsberg Arena AS

En orientering

 

Jarlsberg Arena har frem til denne uka vært et prosjekt, men er nå blitt til et felles selskap for travet i Buskerud og Vestfold. Buskerud Trav Holding AS har tegnet seg for 100 nye aksjer i Vestfold Trav Holding AS og tilført selskapet 150 millioner kroner i denne kapitalforhøyelsen.  Selskapet har samtidig skiftet navn til Jarlsberg Arena AS. Jarlsberg Arena AS eier som et holding selskap både drift og eiendomsselskapene på Jarlsberg. Over nytt år skal arbeidet med utvikling av Jarlsberg Arena starte og det skal da velges et nytt styre for selskapet. Inntil dette er på plass er styret for det tidligere Vestfold trav Holding AS styret i selskapet

 

Roger Hansen                                                                          Øystein Dale

Styreleder                                                                                 Daglig leder

 

Jarlsberg 23.12.2021