Søndag 2 januar kjører vi V65 med start kl. 18.15

28.12.2021

Kun 50 personer i kafe publikum på faste tilviste plasser.

Ikke akoholservering.

Ponniløp kl. 17.30 - Prøveløp kl. 17.10

Velkommen