Travløp søndag 19 des. kl 18.15 Åpent for 50 publikum

14.12.2021

Det er travløp søndag fra kl. 18.15. Mønstringsløp kl. 17.00 Ponniløp kl. 17.30

Det er restriksjoner på antall publikum og det vil kun være mulig med 50 personer med faste tilviste plasser i kafeen

.

Det er åpent for 50 personer på publikumsiden til løpene søndag 19 desember. Prøveløp starter kl. 17.00. 1 løp. 18.15

Alle 50 blir tilvist fast plass i kafeen.

Kafeen er åpen for matservering og kaffe og mineralvann. IKKE ALKOHOLSALG.

Det skal brukes munnbind når dere ikke sitter på deres tilviste plasser.

Det er kun åpent for 50 personer og først til mølla gjelder, ingen påmelding på forhånd