Usikre treningsforhold i banen i morgen, mandag

10.01.2021

Det er meldt nedbør i form av snø i natt/morgen tidlig. På grunn av dette er det ikke harvet opp og saltet i dag.

Vi vil brøyte før dette blir gjort i morgen når nedbøren har gitt seg.

Vi gjør det på denne måten for å sikre gode forhold på de 2 travkjøringene vi har kommende uke.