Løpsdagen onsdag 10 mars flyttet til Bjerke,

01.03.2021

Den planlagte løpsdagen på Jarlsberg onsdag 10. mars er avlyst. Isteden er det etablert en ny løpsdag på Bjerke samme dag.

Med bakgrunn i den usikkerhet som Tønsberg Kommune har om hva et travløp er i henhold til Covid-19-forskriften, kan ikke Det Norsk Travselskap eller Norsk Trav AS risikere aktørenes inntekter ved å planlegge travløp på Jarlsberg Travbane. De terminfestede travløpene onsdag 10. mars på Jarlsberg Travbane avlyses derfor. Ny løpsdag etableres på Bjerke samme dag, og det kjøres med de proposisjoner som var planlagt brukt på Jarlsberg. Innmelding og starterklæring går som planlagt torsdag 4. mars.

Når det gjelder den terminfestede løpsdagen på Jarlsberg fredag 12. mars, så har denne innmeldingsfrist først mandag 8. mars. Det vil førstkommende fredag bli tatt stilling til om denne løpsdagen kan avvikles på Jarlsberg Travbane som planlagt.