ENDRING FLOMLYS TRENING I OKTOBER OG NOVEMBER

20.10.2021

På grunn av ponnitrening på onsdager flyttes flomlystreningen i disse ukene:

Uke 43 til tirsdag 26 oktober

Uke 45 til tirsdag 9 november

Uke 47 til trisdag 23 november

I de andre ukene er det som vanlig åpent for flomlys trening/rutineløp på onsdager.

Ponnigruppen vil vurdere sine treningsdager på nytt for 2022 og vi kommer tilbake med ny info om dette i desember.