RUTINELØP PÅ ONSDAGER FRAMOVER

08.09.2021

Etter ønske fra distriktets aktive flyttes rutineløpene fra tirsdager til onsdager framover. Dermed unngås kollisjon med Bjerkes tirsdagskjøringer. Ordningen iverksettes fom onsdag 22.september.

Terminliste rutineløp Jarlsberg høsten 2021:

September: 7 - 22

Oktober: 6 (auto) - 20

November: 3 - 17 (auto)

Desember: 1 - 15