Søndagskveld på Jarlsberg Travbane 1 mai

27.04.2022

Start 1 løp 18.15.

Mønstringsløp kl. 17.20

Kafe og spilluke i kafe publikumsplass.

Velkommen