Rutineløpene starter opp igjen.

16.08.2022

Rutineløp

 

Det avvikles rutineløp på Jarlsberg annenhver onsdag - i partallsukene.

Terminliste for våre rutineløp andre halvår 2022 er som følger:

Innmelding i vekta mellom kl. 17.30 og 18.00. 1 løp starter kl. 18.30

OBS OBS Tirsdag 23 august(pga Klasseløpskval) OBS

Onsdag 7. september

Onsdag 21. september Auto

Onsdag 5.oktober 

Onsdag 19. oktober

Onsdag 2. november Auto

Onsdag 16. november

Onsdag 30 november

Onsdag 14 desember Auto

God Jul

FOR RESULTATER - SE NYHETER