RUTINELØPENE ONS 12.JANUAR AVLYST

12.01.2022

Baneforholdene gjør at det ikke er forsvarlig å avvikle planlagte rutineløp i kveld.