Travløp fredag 21 januar med start 1 løp 18.55.

17.01.2022

Vi har åpent for 90 på tilviste plasser i kafe og 110 plasser bare ute.

Spilluke og kafe er åpen.