V75 Jarlsberg lørdag 8 januar. start 1 løp 14.10-V75 kl. 15.00

03.01.2022

På grunn av gjeldende Corona bestemmelser vil en inntil videre ha begrenset adgang for publikum på Jarlsberg. Det er åpent for spill og enkel servering i kafeen, men begrenset til 50 personer på tilviste plasser. Ikke alkoholservering.