Banepreparering i pinsen

03.06.2022

Banen blir vannet og preparert lørdag kveld, og søndag kveld.

God pinse