Søndag 19 juni travkjøring med start 1 løp kl. 18.15

14.06.2022

Vi kjører mønstringsløp 17.00 og prøveløp 17.10

Ponniløp kl. 17.40

Kafe og spilluke åpen.

Velkommen