Flott Koldtbord i kafe tirsdag 31 mai fra 18.00-20.30

25.05.2022

KOLDTBORD I KAFE PÅ V75 TIRSDAG 31 MAI.

 

BORDET BLIR STÅENDE MELLOM 18.00 OG 20.30

Vi har plasser vest i kafeen mot storskjermen(først til mølla)

Bestilling gjøres ved mail til: tore.hansen@rikstoto.no eller frank.skarsholt@rikstoto.no 

Pris kr. 150,- betales i kafekassen på tirsdag