RUTINELØP - ENDREDE STARTTIDSPUNKTER ONSDAGER

07.11.2022

På fellesmøte mellom travforbundene i Buskerud og Vestfold lørdag 5.november ble det besluttet enkelte endringer rundt rutineløpene på Jarlsberg. Dette gjelder i første omgang for de offentliggjorte datoene ONSDAG 16.NOVEMBER og ONSDAG 14.DESEMBER. Start disse to onsdagene blir kl. 18.30 som tidligere.

Gjenstående rutineløp på Jarlsberg i 2022:

- Onsdag 16.november - påmelding vekta 17.30-18.00 - START 18.30

- Lørdag 3.desember - påmelding vekta 12.30-13.00 - start 13.30 (som før)

- Onsdag 14.desember - påmelding vekta 17.30-18.00 - START 18.30 (AUTO)

 

Det ble også besluttet å øke startavgiften i rutineløpene på Jarlsberg til kr. 60,- pr. hest.

Endringen trer i kraft fra neste rutineløp onsdag 16.november.