RUTINELØP JARLSBERG FRAM TIL PÅSKE

24.01.2023

Fram til påske vil det bli kjørt rutineløp på Jarlsberg på følgende datoer:

- onsdag 1. februar kveld - 1.løp starter kl. 18.30

- lørdag 11.februar dagtid - 1.løp starter kl. 12.00

- onsdag 22.februar kveld - 1.løp starter kl. 18.30

- lørdag 4.mars dagtid - 1.løp starter kl. 12.00

- onsdag 22.mars kveld - 1.løp starter kl. 18.30.

Påmelding i vekta onsdager fra 17.30-18.00, lørdager fra 11.00-11.30

Resultater vil bli lagt ut på Jarlsbergs hjemmeside rett i etterkant av ferdig rutineløpsdag.