LISENSKURS I LØPSBANEN

17.04.2024

Det arrangeres lisenskurs på Jarlsberg helgene

LØRDAG 19.APRIL - SØNDAG 20.APRIL

LØRDAG 11.MAI - SØNDAG 12.MAI

Deltagerne på kurset har praksis i voltetrening i løpsbanen disse dagene, og vi ber øvrige brukere være varsomme når de ferdes i løpsbanen